Sprawy korporacyjne, zakładanie i likwidacja podmiotów

W ramach doradztwa korporacyjnego oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie zakładania spółek, ich oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń. Po rozpoczęciu działalności przez nową jednostkę, zapewniamy bieżącą obsługę z zakresu spraw korporacyjnych. Nasze bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego pozwala na asystowanie naszym klientom przy wyborze najkorzystniejszej formy dla planowanych przedsięwzięć lub też dostosowania dotychczasowej formy prowadzenia działalności do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego.

Zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów prawa handlowego, zarówno na etapie przedorganizacyjnym, jak i organizacyjnym (przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w tym pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla planowanej działalności
  • reprezentację w postępowaniu rejestrowym, przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do zarejestrowania przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • doradztwo w zakresie tworzenia struktur zarówno z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału
  • doradztwo z zakresie likwidacji spółek prawa handlowego i cywilnego, innych podmiotów instytucjonalnych oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne
  • reprezentowanie klientów w procesach negocjacyjnych
  • bieżącą obsługę prawną organów spółek – zgromadzeń wspólników, zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i posiedzeń zarządów
  • opracowywanie, modyfikowanie i opiniowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy, statuty, regulaminy, akty założycielskiej, pełnomocnictwa, itp.)
  • przygotowywanie projektów umów handlowych w ramach bieżącego funkcjonowania spółki
  • przeprowadzanie badań due dilligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza 4.0 – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i inne rozwiązania trafiają pod obrady Senatu   - Russell… https://t.co/nvSfolgLXT
RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz