Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych

W dobie współczesnej gospodarki, nadużycia gospodarcze są częstym zjawiskiem i powszechnym ryzykiem, które powinno być na bieżąco monitorowane i minimalizowane przy zastosowaniu dostępnych środków.

Nadużycia gospodarcze mogą spowodować trudne do odwrócenia straty w wielu obszarach - mogą ujemnie płynąć nie tylko na zyski Spółki, ale także obniżyć morale pracowników, czy np. zniszczyć reputację firmy.

Mając powyższe na uwadze, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych strat w przyszłości, zalecamy aktywne podejście do kwestii zapobiegania nadużyciom gospodarczym poprzez wprowadzenie skutecznego systemu mającego na celu zapobieganie nadużyciom, monitorowanie i kontrolowanie poprawności i skuteczności działania systemu.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania programów minimalizujących ryzyko nadużyć gospodarczych, jak i implementacji rozwiązań mających na celu bieżącą kontrolę i monitoring skuteczności i poprawności działania programów przeciwko nadużyciom.

Projekt zaczynamy od opracowania strategii zwiększającej odporność organizacji na nadużycia, następnie przeprowadzamy kompleksowe badanie spółki w celu identyfikacji i oszacowania ryzyka nadużyć, w rezultacie identyfikujemy obszary wymagające usprawnienia i rekomendujemy optymalne rozwiązania. Kolejnym krokiem jest wdrożenie zaproponowanych rozwiązań oraz bieżący monitoring zaimplementowanych rozwiązań.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v