Zarządzanie kosztami i efektywnością biznesową

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania kosztami i efektywnością biznesową. Nasze wsparcie ma na celu usprawnienie zarządzania firmą, optymalizację kosztową i zwiększenie efektywności kluczowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Doradztwo w procesie opracowywania planów operacyjnych i strategicznych;

 • Doradztwo w zakresie budowania i wdrażania strategii biznesowej;

 • Doradztwo w zakresie opracowywania najbardziej efektywnych struktur organizacyjnych dostosowanych do modelu biznesowego danej organizacji;

 • Ocena możliwości realizacji zamierzeń strategicznych poprzez badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przedsiębiorstwo;

 • Przeprowadzanie kompleksowych analiz kosztów, korzyści, szans i zagrożeń przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod;

 • Zarządzanie efektywnością firmy poprzez wykorzystanie kluczowych wskaźników finansowych i niefinansowych, które pozwalają ocenić stopień realizacji strategii biznesowej oraz pozycję organizacji względem innych podmiotów działających na tym samym rynku;

 • Opracowywanie i implementacja systemu pomiaru efektywności w przedsiębiorstwie;

 • Kompleksowe zarządzanie kosztami (wsparcie w procesie budżetowania, wsparcie przy opracowaniu odpowiednich systemów prognozowania, implementacja systemów kontroli);

 • Wdrożenie procesów zarządzania kosztami w kluczowych obszarach firmy, mające na celu zoptymalizowanie wykorzystywania dostępnych zasobów;

 • Doradztwo w zakresie optymalizacji systemu informatycznego finansowo-księgowego;

 • Doradztwo w zakresie reorganizacji finansowej;

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (opracowanie strategii działania w obszarze HR, wsparcie w zakresie optymalizacji procesu rekrutacji, wsparcie w opracowaniu ścieżki rozwoju kariery, wsparcie w procesie wdrożenia odpowiednich systemów motywacyjnych); 

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (optymalizacja kosztowa, zarządzanie ryzykiem, wsparcie w procesie optymalizacji funkcji logistycznych, tzw. Lean Management);

 • Zarządzanie zmianą (doradztwo w zakresie optymalnych sposobów dokonywania zmian w biznesie).

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v