Zarządzanie efektywnością finansową

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania kosztami i efektywnością finansową ukierunkowane na identyfikację obszarów optymalizacji kosztowej i usprawnień w zakresie wykorzystania zasobów finansowych oraz zapewnienie długoterminowej poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadzamy kompleksowe przeglądy Spółek mające na celu rozpoznanie obszarów nieefektywności, które odpowiednio zarządzanie mogą być potencjalnym źródłem oszczędności i poprawy rentowności.

Realizujemy projekty z zakresu kontroli i optymalizacji kosztów, doradzamy w zakresie raportowania na potrzeby zarządzania kosztami, a w szczególności realizujemy następujące projekty z zakresu zarządzania efektywnością finansową:

  • Wdrażanie narzędzi planowania operacyjnego i finansowego;

  • Wsparcie przy opracowaniu procesu wyznaczania i realizacji celów oraz zadań i sposobów ich delegowania w organizacji;

  • Realizacja projektów z zakresu budowania modelu efektywności firmy;

  • Wskazanie ośrodków odpowiedzialności za efektywność w obszarze działalności operacyjnej, kosztów i wyników w ramach przedsiębiorstwa;

  • Implementacja metod budżetowania efektywności;

  • Weryfikacja i planowanie zmian w systemach rachunkowości kosztów, które wspomagają procesy budżetowania i kontroli działalności;

  • Wsparcie w procesie opracowywania i wdrażania systemów sprawozdawczości zarządczej;

  • Wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu programów oceny efektywności operacyjnej;

  • Wparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu programów oceny oraz motywacji pracowników.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v