Raportowanie i sprawozdawczość finansowa

Doradztwo w zakresie Sprawozdawczości Finansowej kierujemy przede wszystkim do jednostek, które z uwagi na czasowy, czy też trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów wymagają wsparcia w zamknięciu okresów sprawozdawczych i przygotowaniu okresowych sprawozdań finansowych i grupowych pakietów konsolidacyjnych

Doradztwo w zakresie Sprawozdawczości Finansowej kierujemy przede wszystkim do jednostek, które z uwagi na czasowy, czy też trwały brak odpowiednich kompetencji lub zasobów wymagają wsparcia w zamknięciu okresów sprawozdawczych i przygotowaniu okresowych sprawozdań finansowych i grupowych pakietów konsolidacyjnych. Do skorzystania z usług zapraszamy także podmioty giełdowe oraz podmioty przygotowujące się do debiutu lub notowane na rynku New Connect.

W ramach obszaru Sprawozdawczości Finansowej, oferujemy fachową pomoc i wsparcie w przygotowaniu:

  • Sprawozdań finansowych (w tym dla jednostek przed pierwszym badaniem)
  • Grupowych pakietów sprawozdawczych i konsolidacyjnych
  • Raportów giełdowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych
  • Procesu konsolidacji oraz przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • Sprawozdań finansowych związanych z procesem likwidacji (tj. na otwarcie i zamknięcie likwidacji)

Uczestniczymy także w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, zapewniając w tym zakresie w szczególności:

  • Doradztwo w sporządzaniu memorandów informacyjnych dla spółek ubiegających się o notowanie na rynku New Connect
  • Przygotowanie części finansowych prospektów emisyjnych dla podmiotów giełdowych

Ponadto oferujemy:

  • Pomoc w przygotowaniu do zamknięcia okresów sprawozdawczych
  • Bieżące doradztwo finansowo – rachunkowe w rozliczeniu nietypowych transakcji

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v