Doradztwo w Zakresie Fuzji i Przejęć

Transakcje z zakresu restrukturyzacji, sprzedaży lub nabywania przedsiębiorstw, które są realizowane przez Departament Audytu i Usług Poświadczających.

Współpracy z Departamentem Audytu wymagają transakcje związane np. z restrukturyzacją, sprzedażą lub nabywaniem przedsiębiorstw.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą doradczą z zakresu fuzji, przejęć, przekształceń oraz podatków.

Nasze doradztwo w tym zakresie dotyczy:

  • opracowywania obowiązujących przy połączeniach i podziałach zasad rachunkowości;
  • badania podziałów, przekształceń oraz bilansów;
  • doradztwa prowadzącego do wskazania płaszczyzn wymagających dodatkowej analizy związanej np. z podatkowymi skutkami transakcji, wyceną rzeczoznawcy;
  • doradztwa przy przygotowywaniu dokumentacji procesowej (np. memorandum informacyjne wraz ze wzorcem prognoz finansowych);
  • doradztwa dotyczącego rachunkowych skutków transakcji;

W zakresie Doradztwa dotyczącego Fuzji i Przejęć proponujemy między innymi:

  • Zarządzanie procesami restrukturyzacji w ramach grup kapitałowych w obszarach finansowo-rachunkowych (między innymi w procesach łączenia lub likwidacji jednostek)
  • Badania i przeglądy Due Diligence towarzyszące transakcjom typu Fuzji i Przejęć
  • (ang. Mergers & Acquisitions) oraz transkacjom pokrewnym
  • Sprawozdania likwidacyjne (na otwarcie i zamknięcie likwidacji)

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v