RB Magazine numer 79

Na marginesie wprowadzanych Nowym ładem zmian podatkowych dzieje się to, co najbardziej istotne, to jest rozliczanie działalności. W tym numerze Magazynu skupiamy uwagę na rekomendacjach, które wydał Komitet Standardów Rachunkowości.

 

W dokumencie KSR znajdujemy wskazówki odnośnie do tego jak prowadzić księgi rachunkowe w dobie pandemii COVID i sporządzać sprawozdanie finansowe, aby uwzględniało wszystkie niezbędne informacje. Nasz ekspert przyjrzy się rekomendacjom wnikliwie, także będą mogli państwo przeczytać więcej na ten temat w tym i w kolejnym numerze.

Warto przy tej okazji zauważyć bieżące zmiany, które zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Sejm. Najważniejsze z nowych rozwiązań to możliwość podpisywania sprawozdania przez jednego członka zarządu, nie jak dotychczas – przez wszystkich członków. Ustawa zapowiada też wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności dla emitentów (format XHTML) oraz dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (format XHTML lub inny przeszukiwalny), a także wprowadzenie możliwości niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne. Znowelizowana Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadza kontrole zdalne w firmach audytorskich jako podstawowe formy kontroli.

Katarzyna Kołbuś
Redaktor prowadząca

Spis treści

Aktualności

  • Russell Bedford Poland doradcą przy zakupie Solid Logistics
  • Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych polskieg ładu - nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej wiodącym tematem

Teamat numeru

  • Sprawozdanie finansowe w warunkach pandemii COVID19. Cz I. Kontynuacja Działalności

Podatki

  • Nagrody z loterii szczepionkowej bez poboru podatku
  • Nietypowe transakcje gospodarcze według nowelizacji ustawy o AML
  • Kiedy dochód fundacji przeznaczony na cele statutowe jest zwolniony z CIT?
  • Planowane zmiany w tzw. „uldze internetowej”
  • KAS publikuje statystyki APA za I półrocze 2021 r.
  • Rekomendacje Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników

Prawo

  • TSUE rzucił nowe światło na zagadnienie związane z przedawnieniem roszczeń frankowiczów

Poprzednie wydania

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O