poniedziałek, 20 sierpień 2018 09:16

Uzupełniające raportowanie CRS

Informujemy o publikacji Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie uzupełniającej listy państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017, które zawiera uzupełniającą listę państw uczestniczących, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 25 lit. b i c ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, innych niż wpisane na listę ogłoszoną na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy.

Zakres i terminy raportowania

Obowiązkowi dodatkowego raportowania za rok 2017 podlegają rachunki raportowane, których posiadacze są rezydentami: Republiki Panamy, Hongkongu oraz Makau (Załącznik 1 Obwieszczenia). Dodatkowa Informacja o rachunkach raportowanych za rok 2017 powinna zostać przekazana do dnia 31 sierpnia 2018 r. zgodnie z art. 99a Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (art. 99a wchodzi w życie 22 sierpnia 2018 r.).

Zasady raportowania

  • Raport powinien zostać przygotowany z wykorzystaniem formularza CRS-1(1) oraz przekazany wyłącznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje jako plik w formacie XML. Przed dokonaniem raportowania uzupełniającego na podstawie art. 99a Ministerstwo Finansów zachęca do zapoznana się z dokumentem zawierającym opis elementów formularza CRS-1, który zawiera instrukcję jego wypełniania i korygowania.
  • Z technicznego punktu widzenia raportowanie powinno być traktowane jako raportowanie nowe lub jako dodanie informacji do inicjalnie przesłanego pliku – wówczas zastosowanie powinien mieć przypadek opisany na stronie 35 wyżej wymienionej instrukcji (dodanie nowego elementu w ramach AccountReport).
  • W przypadku gdy raportowanie dotyczyć będzie  posiadaczy rachunków, którzy zostali już objęci raportowaniem dokonanym w terminie do 30 czerwca, raportujące instytucje finansowe powinny odpowiednio zastosować się do postanowień zawartych na stronie 34 instrukcji (korekta wynikająca ze zmiany ResCountryCode dla elementów AccountHolder lub ControllingPerson).
  • Jeśli instytucja finansowa nie zidentyfikuje rachunków raportowanych, których posiadacze są rezydentami: Republiki Panamy, Hongkongu oraz Makau wówczas raportująca instytucja finansowa nie przesyła „pustego" raportu CRS.

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland KIO wraca do orzekania - Russell Bedford https://t.co/qUHOLeSIrv
15hreply
RB__Poland Tarcza antykryzysowa 4.0.  w środę znowu w Sejmie - Russell Bedford https://t.co/426PRUE6yn
RB__Poland Tarcza antykryzysowa i możliwe działania weryfikacyjne organów administracyjnych - Russell Bedford https://t.co/UiP81pSxTj