niedziela, 01 lipiec 2018 13:10

Wycofanie środków trwałych z działalności gospodarczej. Sposoby wycofania i następstwa podatkowe

Środki trwałe stanowią specyficzny rodzaj aktywów należących do przedsiębiorstwa. Podstawowe cechy to charakter rzeczowy (w odróżnieniu od wartości niematerialnych i prawnych), przewidywany okres używania dłuższy niż rok oraz wykorzystanie w celach działalności gospodarczej.

 

Środki trwałe podlegają amortyzacji – koszt ich nabycia lub wytworzenia nie jest zaliczany jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów, zamiast tego jest „rozłożony na raty”. Typowe przykłady aktywów tej kategorii to budynki, budowle, lokale i maszyny. Środki trwałe mogą być wycofane z działalności gospodarczej i stać się majątkiem prywatnym podatnika. Możliwa jest także ich sprzedaż.

Jeśli środek trwały zostanie wycofany z działalności gospodarczej i przekazany na cele osobiste podatnika, to taka operacja nie jest traktowana jak przychód i z tego powodu nie podlega opodatkowaniu. Nie oznacza to jednak, że można tą rzeczą swobodnie dysponować bez żadnych następstw na płaszczyźnie podatków dochodowych.

Jeśli np. samochód zostanie przejęty do majątku osobistego, a następnie sprzedany to cała operacja może być przychodem i spowodować konieczność zapłaty podatku dochodowego. Wszystko zależy od czasu jaki upłynął od wycofania środka trwałego działalności gospodarczej.

Jeśli środek trwały został sprzedany przed upływem sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym był wycofany z działalności gospodarczej, to wtedy powstaje przychód podlegający opodatkowaniu. Inaczej mówiąc taka czynność (sprzedaż środka trwałego wycofanego z działalności gospodarczej) może być neutralna podatkowo, jednak konieczny jest upływ czasu od momentu wycofania (nieco więcej niż sześć lat).

Następstwa podatkowe wyglądają analogicznie w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Tutaj również kluczowe znaczenia ma okres sześcioletni.

Należy pamiętać, że w przypadku likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest sporządzenie wykazu składników majątkowych z podaniem m.in. nazwy danego składnika, daty nabycia, kosztów nabycia oraz sumy odpisów amortyzacyjnych.

Przychód podlegający opodatkowaniu powstaje gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji działalności gospodarczej do dnia sprzedaży środka trwałego nie upłynęło sześć lat.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zbycia środka trwałego podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodem z jego zbycia a kosztem nabycia lub wytworzenia pomniejszonym o odpisy amortyzacyjne.

Autor:

Ekspert Russell Bedford,

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland KIO wraca do orzekania - Russell Bedford https://t.co/qUHOLeSIrv
14hreply
RB__Poland Tarcza antykryzysowa 4.0.  w środę znowu w Sejmie - Russell Bedford https://t.co/426PRUE6yn
RB__Poland Tarcza antykryzysowa i możliwe działania weryfikacyjne organów administracyjnych - Russell Bedford https://t.co/UiP81pSxTj