czwartek, 22 wrzesień 2022 07:53

Nowy wzór oświadczenia PIT-2 na 2023 rok

Ministerstwo Finansów opublikowało wzór oświadczenia PIT-2 dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nowy dokument jest konsekwencją kolejnych zmian Polskiego Ładu wprowadzonych w lipcu 2022 roku. Ma on zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku.

Wzory są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

Co się zmieniło?

Podstawowa, zauważalna różnica między aktualnym i nowym oświadczeniem PIT-2, to ich obszerność. Nowy wzór obejmuje szereg kwestii, które nie pojawiały się w tym dokumencie w latach poprzednich. Dodatkowo jest on skierowany już nie tylko do pracownika, ale do „podatnika”, co oznacza m.in. osoby wykonujące umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Od teraz w oświadczeniu zawieramy, oprócz danych identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika, także:

  1. Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek;
  2. Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko);
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu;
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów;
  5. Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu;
  6. Wniosek o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu;
  7. Wniosek o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Jak widać, formularz ma objąć wszystkie oświadczenia oraz wnioski, które wpływają na wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto. Dotąd były one składane w odrębnych dokumentach bądź nie były przekazywane w ogóle.

Czy konieczne jest złożenie nowego oświadczenia?

Złożone w poprzednich latach druki PIT-2 pozostają w mocy również w 2023 r., o ile wskazany w nich stan faktyczny jest nadal aktualny. Podatnik będzie obowiązany złożyć nowy formularz tylko wtedy, gdy uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.

Wyjątkiem od tej zasady jest wniosek o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym, który dotyczy wyłącznie jednego roku i nie ma zastosowania dla kolejnych lat podatkowych.

Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku.

Przykładowo, jeśli podatnik chce zmienić lub wycofać wcześniej złożone zakładowi pracy oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to wypełnia część C. Przy czym w przypadku zmiany wcześniejszego oświadczenia, podatnik wypełnia poz. 6, a w przypadku wycofania uprzednio złożonego oświadczenia, wypełnia poz. 7.

W praktyce złożenie oświadczenia zgodnie z nowym wzorem może spowodować trudności m.in. dla pracowników posiadających umowy z kilkoma pracodawcami, a ewentualne błędy mogą skutkować pobraniem zaliczek w niewłaściwej wysokości, co może przełożyć się na wysokość kwoty podatku podlegającego zapłacie w zeznaniu rocznym składanym za 2023 r. Niestety może to być nieprzyjemna niespodzianka, która ujawni się na wiosnę 2024 r.

 

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

blaszkowskig

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR