środa, 04 sierpień 2021 06:53

Najważniejsze zmiany w plikach JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak możemy przeczytać w dokumencie pn. ocena skutków regulacji – resort wyjaśnia, iż w celu ułatwienia podatnikom dokonywania obowiązków ewidencyjnych podjęto decyzję o wdrożeniu możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT. Regulacja ta dotyczy również faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami

[1]

Wprowadzono, także zapisy dotyczące braku stosowania oznaczenia „TP” w sytuacji gdy dostawa towarów oraz świadczenie usług między nabywcą, a dostawcą/usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.[2]

Zgodnie z zapisami znajdującymi się na stronie rządowej gov.pl zmianie uległy też kody GTU: W celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.[3]

Ministerstwo Finansów zastąpiło także oznaczenia „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. Ewidencja zawiera teraz tylko jedno oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zmiana wynika z wdrożenia tzw. pakietu VAT e-commerce. Znosi on pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje w ramach tej sprzedaży i wprowadza sformułowanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).[4]

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia zmieniającego w § 10 rozporządzenia dodano ust. 3a – oznacza to, że czynności dokonywane za pomocą dokumentu zbiorczego wewnętrznego, który zawiera sprzedaż z kas rejestrujących „RO” jak również dokument wewnętrzny „WEW” nie będą oznaczane kodami GTU.[5]

W przypadku dokonywania korekt zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT wprowadzono konieczność wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty. Resort finansów argumentuje, iż takie doprecyzowanie pozwoli na sprawdzenie nieściągalności uprawdopodobnionej wierzytelności bez konieczności przeprowadzania czynności sprawdzających/kontrolnych przy udziale podatnika oraz znacznie ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania tzw. ulgi na „złe długi”, a więc dotyczącej upływu terminu płatności faktury.[6]

Ponadto, wprowadzono oznaczenie „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca). Na podstawie komunikatu ministerialnego czytamy, że: Oznaczenie „IED” ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju [7]

Co więcej, w związku ze zgłaszanymi do MF uwagami, uchylono oznaczenia transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności zarówno w ewidencji sprzedaży jak i zakupu. W związku z tym w JPK_VAT z deklaracją nie będzie już stosowane oznaczenie „MPP” (odpowiednio § 10 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego - uchylono pkt 13 oraz w § 11 w ust. 2 uchylono pkt 2).[8]

Podsumowując, jak widać zmiany w zakresie danych obejmujących pliki JPK_V7 są liczne, a to jedynie część modyfikacji, które przygotował fiskus od 1 lipca 2021 r. Warto wspomnieć m.in. o wdrożeniu pakietu VAT e-commerce, obowiązkach zgłoszeniowych w zakresie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych czy objęcia kasami fiskalnymi online nowych branż.

Autor: Mateusz Krawczyński

Młodszy konsultant podatkowy. Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług, w szczególności pod kątem rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751/katalog/12772951#12772951 plik pn. Do podpisu - OSR połączony projekt GTU i WSTO.doc

[2] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751/katalog/12772951#12772951 plik pn. Do podpisu - OSR połączony projekt GTU i WSTO.doc

[3] https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r

[4] https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r

[5] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751/katalog/12772951#12772951 plik pn. Do podpisu - Uzasadnienie połączony projekt GTU i WSTO.docx

[6] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344751/katalog/12772951#12772951 pliki pn. Do podpisu - OSR połączony projekt GTU i WSTO oraz Do podpisu - Uzasadnienie połączony projekt GTU i WSTO

[7] https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-jpkvat-z-deklaracja-od-1-lipca-2021-r

[8] https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000117901.pdf

 

Masz pytanie z zakresu rachunkowości?

blaszkowskig

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs