środa, 18 marzec 2020 08:36

Kara za NIP w niewłaściwym miejscu

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu, który nie zawiera NIP nie jest już możliwe. W momencie transakcji sprzedający zobowiązany jest do poinformowania kupującego o nowych regulacjach. Jeżeli klient nie poda NIP podczas wystawiania paragonu, to otrzymanie faktury na jego podstawie nie będzie możliwe.

Nowe regulacje, które mają uszczelnić system podatkowy w Polsce, przyniosły podatnikom wiele problemów z ich interpretacją. Za przykład posłużyć może nam spółka, która wystąpiła o indywidualną interpretację prawa podatkowego dotyczącą umieszczania NIP na paragonie.

Zapraszamy na szkolenie online Faktura VAT 2020 (paragony z NIP, faktura w nowej ewidencji JPK), 17.04.2020 r.

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący umieszczenia NIP nabywcy towarów w tzw. stopce, tj. w części paragonu fiskalnego, znajdującej się poniżej linii zawierającej logo fiskalne i unikatowy numer pamięci fiskalnej. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego. Spółka wskazała, iż nabywcami towarów oferowanych przez spółkę są w szczególności osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W związku z powyższym spółka prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23). Nabywcami są również podatnicy podatku VAT oraz osoby prawne niebędące podatnikami, dla których udokumentowanie transakcji ich sprzedaży w postaci faktury jest niezbędne dla zachowania prawidłowości rozliczeń podatkowych, dokonywanych w ramach prowadzonej działalności. W związku z powyższym spółka na prośbę ww. kategorii nabywców wystawia faktury dotyczące sprzedaży oferowanych przez spółkę towarów.

Spółka we wniosku zastrzegła, iż będzie ona wystawiała faktury jedynie w przypadku, gdy paragon fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży oferowanych przez spółkę towarów będzie zawierał NIP nabywcy.

Wątpliwości pojawiły się w momencie, gdy okazało się, iż konstrukcja starszych wersji kas rejestrujących stosowanych przez spółkę nie umożliwia umieszczenia numeru NIP w fiskalnej części paragonu fiskalnego. W związku z powyższym spółka postanowiła, iż NIP nabywcy podawany będzie w części niefiskalnej paragonu, w tzw. stopce, znajdującej się poniżej linii zawierającej logo fiskalne i unikatowy numer pamięci fiskalnej. Z tym, że cała treść paragonu fiskalnego zostanie zamieszczona na jednej, tej samej stronie.

Nie zgodził się z tym Dyrektor KIS, wskazując, iż zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniach:

  • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących,
  • rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,

NIP nabywcy powinien zostać umieszczony w treści paragonu w określonej kolejności, przy czym logo fiskalne oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej powinny zostać umieszczone w ostatniej linii paragonu.

Spółka tym samym dowiedziała się, iż proponowane przez nią rozwiązanie nie jest prawidłowe. Podstawą do wystawienia faktury na podstawie paragonu jest NIP w jego fiskalnej części. Zatem, jeżeli spółka umieści NIP w tzw. stopce, czyli poniżej fiskalnego logo oraz unikatowego numeru pamięci fiskalnej, to nie spełni ona tym samym wymogu nowych regulacji. Finalnie doprowadzi do sytuacji, w której spółka zostanie obciążona sankcją w wysokości 100% kwoty podatku, którą wskazano na fakturze. Sankcja ta przewidziana jest w przypadku, gdy faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie paragonu niezawierającego NIP nabywcy.

Na podstawie interpretacji Indywidualnej z dnia 3 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ

Autor: Paweł Boś

Młodszy Konsultant Podatkowy, związany z Russell Bedford Poland od 2018 roku. Autor licznych artykułów o tematyce prawno-podatkowej, publikowanych w prasie branżowej.  Student Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v