poniedziałek, 24 czerwiec 2019 07:53

Sprawozdanie z działalności spółki – kogo obowiązuje, co powinno zawierać

Do 30.06. niektóre z firm mają obowiązek zamknąć rok sprawozdaniem finansowym, a w przypadku niektórych podmiotów, także sprawozdaniem z działalności spółki. 

Szczegółowy opis charakteru i zawartości sprawozdania z działalności spółki (dalej SzD) znajdziemy w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów, z dnia 04.01.2018 r., wsprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności. 

Kto ma obowiązek przygotować sprawozdanie z działalności

W myśl Ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ma przygotować wspólnie ze sprawozdaniem finansowym kompleksową informację o działalności i charakterze spółki. Dotyczy to kierowników w spółkach kapitałowych, spółkach komandytowo-akcyjnych, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwach reasekuracji wzajemnej, spółdzielniach, przedsiębiorstwach państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Jakie informacje ma zawierać sprawozdanie z działalności

SzD ma charakter zindywidualizowanego raportu opisowo-liczbowego. Ustawodawca nie określił szablonu sprawozdania, ale dostarczył informacje co do treści jakie mają się znaleźć w sprawozdaniu. Ma być to indywidualna ocena kierownika jednostki, który przedstawi „ocenę warunków, wyników i perspektyw działalności jednostki oraz wyjaśnienia umożliwiające zrozumienie specyfiki jej działalności, dokonań i sytuacji”. 

W szczególności mają się w nim znaleźć informacje o: 

  • zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 
  • przewidywanym rozwoju jednostki; 
  • ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju; 
  • aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej; 
  • udziałach własnych, w tym: a)  przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym, b)  liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują, c)  w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów, d)  liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują; 
  • posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach); 
  • instrumentach finansowych w zakresie: a)  ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b)  przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

Sprawozdanie z działalności, podobnie jak sprawozdanie finansowe, musi być przygotowane w języku polskim, w formie elektronicznej, tzn. dokumenty muszą byś podpisane podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAPi załączone do zgłoszenia do Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego. 

Autor:

Grażyna Zaremba Partner Zarządzający odpowiedzialny za Departament Outsorcingu Księgowego. Od 2011 roku pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w korporacji Russell Bedford PolandMasz pytanie z zakresu rachunkowości?

grzegorz blaszkowski

Audyt i usługi poświadczające

Grzegorz Błaszkowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grzegorz.blaszkowskii@russellbedford.pl

grazyna zaremba1

Outsourcing księgowości

Grażyna Zaremba

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: grazyna.zaremba@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
2hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac