Według badań przeprowadzonych przez Forum Konsumentów w marcu 2020 r. aż 42% palaczy w Polsce sięga po papierosy z aromatem, który może być szkodliwy dla zdrowia. Dyrektywa tytoniowa, która weszła w życie 20.05. b.r., ma przed tym ochronić konsumentów.

Dział: Zmiany w prawie

Podatek od tworzyw sztucznych – plastics tax – jest jednym z nowych źródeł dochodu dla budżetu Unii Europejskiej, który otrzymał ogólne wsparcie od krajów. W proponowanym przez Unię kształcie wzbudza jednak sprzeciw wielu środowisk. Krytykujący uważają, że ma charakter głównie fiskalny, nie proekologiczny.

poniedziałek, 09 marzec 2020 07:22

Projekt e-Privacy wciąż niezgodny z RODO

Od trzech lat w parlamencie europejskim trwa debata na temat przepisów UE dotyczących prywatności w łączności elektronicznej. Prawo zwane e-Privacy na obecnym etapie nadal ma mnóstwo luk prawnych, w tym także tych wynikających z niegodności z rozporządzeniem RODO.

Dział: Zmiany w prawie

Dotychczas wielokrotnie podnoszono na forum unijnym, że brak ram prawnych dotyczących transgranicznych przekształceń i podziałów prowadzi do fragmentacji rozwiązań prawnych i niepewności prawnej, które tworzą bariery w korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. Jednym z głównych postulatów unijnych przedsiębiorców było stworzenie wyraźnej regulacji dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej spółki, połączonej z jej transgranicznym przekształceniem oraz transgranicznego podziału spółki.

Dział: Zmiany w prawie

W wyroku EVN Bulgaria Toplofikatsia (C-708/17 i C-725/17), wydanym w dniu 5 grudnia 2019 r., Trybunał zbadał zgodność z prawem Unii przepisów krajowych dotyczących dostarczania energii cieplnej i orzekł, że dyrektywa 2011/83 w sprawie praw konsumentów (1) i dyrektywa 2005/29 dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (2) nie stoją na przeszkodzie przepisom krajowym zobowiązującym właścicieli mieszkania w budynku, w którym jest wspólnota mieszkaniowa, przyłączonym do sieci ciepłowniczej do uczestniczenia wkosztach zużycia energii cieplnej w częściach wspólnych i w instalacji wewnętrznej budynku, chociaż indywidualnie nie zamawiali dostarczania ogrzewania i nie używają go w swoich mieszkaniach. 

Dział: Zmiany w prawie

Prawo UE dotyczące pasażerów lotniczych zostało wzbogacone o nowy wyrok TSUE. Zgodnie z nim w przypadku lotu łączonego obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz pasażerów spoczywa wyłącznie na obsługującym dany lot przewoźniku lotniczym.

Dział: Zmiany w prawie

Minister Marian Banaś w piśmie do ministra finansów Republiki Finlandii ponowił prośbę o zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad wnioskiem Komisji Europejskiej dotyczącym reformy stawek VAT. Wcześniej minister poruszył tę kwestię w swoim wystąpieniu podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) 9 lipca 2019 r., które dotyczyło priorytetów i programu prac prezydencji fińskiej w Radzie Unii Europejskiej. 

W maju minął termin na implementację dyrektywy w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. 

Dział: Zmiany w prawie

Twórcy i wydawcy wiadomości będą mogli negocjować z internetowymi gigantami dzięki porozumieniu osiągniętemu w zakresie praw autorskich, które zawiera również gwarancje wolności słowa.

Dział: Zmiany w prawie

Wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, oraz że nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania tegoż znaku.

Dział: Zmiany w prawie
Strona 1 z 2

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI