poniedziałek, 17 wrzesień 2018 06:52

Ważny wyrok TSUE: Podatnik nie traci prawa do odliczenia VAT za okres wykreślenia z rejestru 

12 września 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne, z punktu widzenia polskich podatników, orzeczenie dotyczące podatku VAT w zakresie prawa od odliczenia podatku naliczonego za okres wykreślenia podatnika z rejestru. Jest ono o tyle istotne, że od 1 stycznia 2017 r. naczelnicy urzędów skarbowych mogą w pewnych okolicznościach z urzędu wykreślać podatników z rejestru podatników Vat czynnych. Jedną z takich przesłanek jest nieskładanie przez podatnika deklaracji podatkowych przez 6 miesięcy lub 2 kolejne kwartały. 

Podobny stan faktyczny stał się przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE. Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, która w okresie od 7 października 2010 r. do 24 maja 2011 r. została uznana za nieaktywnego podatnika (jej numer podatkowy dla celów Vat został unieważniony), ze względu na niewywiązywanie się z obowiązku składania deklaracji. W wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej rumuńskie władze skarbowe odmówiły spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług dokonanych w okresie uznania za podatnika nieaktywnego.

Dla polskich podatników wykreślonych z rejestru VAT orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości może okazać się skutecznym orężem w sporach z organami podatkowymi

Spółka zaskarżyła decyzję do sądu apelacyjnego w Bukareszcie, zarzucając organom podatkowym naruszenie zasady proporcjonalności i neutralności podatku VAT, argumentując, że dopełniła wszystkich niezbędnych formalności w celu reaktywacji swojego numeru identyfikacji. W tych okolicznościach sąd postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o rozstrzygniecie czy spółka ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, dotyczącego okresu, w którym jego numer identyfikacyjny dla celów Vat był nieaktywny, poprzez złożenie kilku deklaracji VAT po jego reaktywowaniu oraz wystawieniu dotyczących tego okresu faktur VAT. TSUE wskazał,„że sankcjonowanie z tytułu nieprzestrzegania przez podatnika obowiązków w zakresie rachunkowości i składania deklaracji odmową prawa do odliczenia wykracza w sposób oczywisty poza to, co jest niezbędne do realizacji celu polegającego na zapewnieniu prawidłowego stosowania tych obowiązków, w sytuacji gdy prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by państwa członkowskie nakładały w odpowiednich przypadkach, jako sankcje za naruszenie wspomnianych obowiązków, grzywny lub kary pieniężne proporcjonalne do wagi naruszenia”.

W związku z powyższym Trybunał uznał, że przepisy krajowe pozwalające organom podatkowym odmówić prawa do odliczenia podatku VAT z tego powodu, że podatek naliczony dotyczył okresu uznania podatnika za nieaktywnego, są niezgodne z Dyrektywą VAT. Prawo takie przysługuje wtedy, gdy podatnik reaktywuje swój numer podatkowy, wystawi właściwe faktury oraz złoży deklaracje podatkowe za okres wykreślenia z rejestru. W uzasadnieniu Trybunał powołał się na zasadę neutralności i proporcjonalności, stwierdzając, że podatnik może skorzystać z prawa do odliczenie o ile zostały spełnione wymogi materialne ,a prawo do odliczenia nie jest podnoszone w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie. 

Dla polskich podatników wykreślonych z rejestru VAT orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości może okazać się skutecznym orężem w sporach z organami podatkowymi.

Autor:

Marcin Kołkowicz

Doradca podatkowy, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland Sp. z o.o., absolwent Administracji, Zarządzania oraz Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Tematyką prawa podatkowego zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał w lubelskich oraz w warszawskich kancelariach doradztwa podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych, w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. W swojej karierze zajmował się zarówno zagadnieniami dotyczącymi podatków bezpośrednich jak i pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v