środa, 12 wrzesień 2018 09:42

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego

Zapisy znowelizowanej 14 kwietnia 2016 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które weszły w życie 30 kwietnia 2016 r., wymagają, by nabywca ziemi przez 10 lat osobiście prowadził na niej gospodarstwo rolne. Nie może też jej w tym czasie sprzedać czy wydzierżawić (art. 2b ustawy). Zwolnić z tego może sąd jedynie w szczególnych, losowych przypadkach. Ograniczenia te nie obejmują jednak nabywców licytacyjnych ziemi w sprawach egzekucyjnych, które wszczęto przed wejściem nowych przepisów w życie – orzekł Sąd Najwyższy.

Nowelizacja prawa o kształtowaniu ustroju rolniczego została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który dostawał liczne skargi od obywateli. Główny zarzut dotyczy łamania konstytucyjnie gwarantowanych praw właścicieli nieruchomości

Nowelizacja prawa o kształtowaniu ustroju rolniczego została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który dostawał liczne skargi od obywateli. Główny zarzut dotyczy łamania konstytucyjnie gwarantowanych praw właścicieli nieruchomości. Problematyka własności jest nieustannie przedmiotem orzeczeń sądów. Konstytucja RP zawiera co prawda zapisy o ochronie własności, jednak są to stwierdzenia ogólne i otwierające furtkę zmianom w stylu przytoczonej na wstępie nowelizacji. Art. 64. Konstytucji RP „Prawo własności” zaznacza, że „własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”. Ustawodawca skorzystał z tak ogolnikowego zapisu, znacząco ograniczając prawo własności, ale jednocześnie stworzył prawo, które stoi w sprzeczności z prawem własności, stanowiącym, że: „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. (Art. 140. Dz.U.2018.0.1025 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

Kierując się nowelizacją przepisów, które stwierdzają, że z zapisów art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, może zwolnić jedynie sąd w szczególnych, losowych przypadkach, notariusze odmawiali rolnikom zgody na przekazanie dzieciom ziemi kupionej w części już po 30.04.2016 r. Żądali w takich przypadkach zezwolenia sądu. Sąd okręgowy, do którego złożył odwołanie na decyzję notariusza jeden z właścicieli ziemi, skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego, a ten w uchwale podjętej 7 września 2018 r. (sygn. II CZP 32/18), orzekł, że „do osoby, na której rzecz przysądzono własność nieruchomości rolnej, w toku egzekucji sądowej z nieruchomości wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r., nie stosuje się ograniczeń wynikających z art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego”. Stanowisko takie popiera RPO, który stwierdził, że: „ochrona uczestników obrotu przed zmianą prawa następującą w toku realizowania procesów rozłożonych w czasie – w szczególności prowadzących do nabycia własności – jest przedmiotem gwarancji wyrażonych w art. 2 Konstytucji RP, zasady zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa oraz zasady poszanowania praw nabytych”.

Autor:

Katarzyna Kołbuś - Redaktor prowadząca RB Magazine. Od ponad 10 lat związana z prasą branżową, m.in. Gazetą Finansową i portalem ipip.com.pl, który poświęcony jest finansom, podatkom, prawu, polityce i gospodarce. Ukończyła filologię polską na UMCS oraz językową redakcję tekstu na UW.Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zatrudnianie pracowników młodocianych w polskim prawie - Russell Bedford Poland https://t.co/hKIqb1abOZ
13hreply
RB__Poland Rząd utrudnia osobom prawnym prowadzenie postępowań przed sądami - Russell Bedford Poland https://t.co/aTnt3RqrQT
18hreply
RB__Poland Od nowego roku kasy rejestrujące w postaci oprogramowania, ale nadal z drukowanymi paragonami - RB Akademia - szkol… https://t.co/ZiAHO99eSA
RB__Poland Likwidacja spółki z o.o. a zbycie nieruchomości - Russell Bedford Poland https://t.co/5s02bGMkCq