środa, 25 lipiec 2018 06:47

Opodatkowanie zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej versus opodatkowanie wystąpienia z takiej spółki

Najnowsze stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiocie opodatkowania przez osobę fizyczną zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (OPIO) i opodatkowania wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej potwierdza rozróżnienie w zakwalifikowaniu do danego źródła przychodów zbycie OPIO przez osobę fizyczną oraz wystąpienie osoby ze spółki osobowej.

W dniu 4 lipca 2018r. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7447 czy dochód ze zbycia OPIO należy rozliczyć poza działalnością gospodarczą, bowiem jak wskazuje Krajowa Informacja Skarbowa, w przypadku zbycia OPIO będzie to przychód z praw majątkowych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa ogół praw i obowiązków na gruncie prawa cywilnego należy potraktować jak prawo majątkowe. Stąd też na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof”), przychód ze zbycia OPIO należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 updof. Skutkuje to rozliczeniem dochodu w oparciu o skalę podatkową 18% lub 32%.

Jednocześnie wskazano, że zbycie OPIO jest czym innym niż wystąpienie osoby fizycznej ze spółki osobowej, m. in. Dlatego, że wspólnik otrzymuje wówczas należności z majątku spółki, nie zaś jak w przypadku zbycia OPIO – od dowolnego podmiotu trzeciego. Tym samym przychód wspólnika otrzymany od spółki w przypadku wystąpienia z niej należy zakwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.

Powyższe rozróżnienie zakwalifikowania do różnych źródeł przychodów znajduje potwierdzenie z orzecznictwie sądów administracyjnych (NSA z dnia 16 listopada 2010r. sygn.. II FSK 1220/09, z 27 października 2011r. sygn.. II FSK 858/10, z 19 sierpnia 2016r. sygn.. II FSK 1863/14, czy WSA w Szczecinie I SA/Sz 493/16, które przyjmują zakwalifikowanie przychodu ze zbycia OPIO do źródła przychodów z praw majątkowych.

Interesującą kwestią w przypadku zbycia OPIO będzie ustalenie u podatnika kosztu uzyskania przychodu z takiej transakcji. Same koszty bezpośrednie transakcji jako koszty uzyskania przychodu, jak np. doradztwo prawne i transakcyjne, oraz ewentualnie notarialne (choć jak wiadomo wystarczająca jest forma pisemna), nie powinny budzić wątpliwości. Wydaje się, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wysokość wniesionego wkładu przez wspólnika, w tym także ewentualnych podwyższeń wkładów jeżeli były dokonywane. Wynika to m.in. z tego, że organy podatkowe, a także sądy administracyjne przyjmują za neutralne podatkowo wniesienie wkładów do spółki osobowej.

Autor:

Aleksandra Księżyk

Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie. Radca prawny, od 2013 roku związana z Russell Bedford. Kieruje Działem Prawnym w Kancelarii Russell Bedford.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE
17hreply
RB__Poland Sąd Najwyższy o wpływie prolongaty terminu zapłaty na rozpoczęcie biegu przedawnienia - Russell Bedford https://t.co/qlo8IEODh0
RB__Poland Zmiany w katalogu przypadków wymagających pozwolenia na budowę albo zgłoszenia  – nowelizacja prawa budowlanego - R… https://t.co/DpL9hxNLal