sobota, 30 czerwiec 2018 18:29

Interpelacja w sprawie niewykonywania prawa mającego rozstrzygać wątpliwości organów podatkowych na korzyść podatnika

W marcu bieżącego roku posłowie Sejmu RP Paweł Kobyliński, Jerzy Meysztowicz i Paweł Pudłowski skierowali do Ministra Rozwoju i Finansów interpelację dotyczącą zastosowania klauzuli rozstrzygania wątpliwości wynikających z niejasnych przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. na mocy przepisu art. 2a Ordynacji podatkowej, który nakazuje rozstrzygać na korzyść podatnika niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z informacjami zawartymi w interpelacji podatnicy skierowali do organów skarbowych 262 wnioski dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego, w których powoływali się na powyższą klauzulę. Organy podatkowe tylko w siedmiu przypadkach odniosły się do zastrzeżeń podatników dotyczących klauzuli, przy czym w każdym z przypadków w sposób negatywny.

 

W wystosowanym do Ministra Finansów zapytaniu posłowie poruszyli kwestie dotyczące:

  • Ilości przeprowadzonych kontroli skarbowych od momentu wprowadzenia zasady in dubio pro tributario;
  • Braku uwzględnienia klauzuli w rozpatrzonych wnioskach mimo różnych rozstrzygnięć sądowych, które mogą oznaczać niejednoznaczność przepisów;
  • Planów dotyczących kontroli wykonywania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w Urzędach Skarbowych;
  • Działań Rządu zmierzających do uaktywnienia obowiązującej klauzuli.

Odpowiadając na pytania zawarte w interpelacji Minister Finansów podkreśla, że stosowanie klauzuli in dubio pro tributario zawartej w art. 2a Ordynacji podatkowej jest uzasadnione tylko wtedy, gdy nie da się usunąć wątpliwości wynikających z przepisów w drodze procesu wykładni prawa, albo kiedy wykładnia językowa, systemowa i celowościowa nie daje zadowalających rezultatów. Zaprezentowane stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów należy zatem rozumieć w ten sposób, iż klauzula in dubio pro tributario stosowana będzie tylko w tych sytuacjach, w których osoby działające w imieniu organów podatkowych będą mieć wątpliwości interpretacyjne co do stosowanych przepisów prawa podatkowego w danej sprawie.

W kwestii nieuwzględnienia klauzuli we wnioskach opartych na argumencie różnych rozstrzygnięć sądowych, które mogą stanowić przykład niejednoznaczności przepisów Minister Finansów zaznacza, że organy skarbowe mogły ocenić negatywnie każde z rozpatrzonych pism ponieważ uznały, że niejednolitość nie odnosi się do tożsamego stanu faktycznego i prawnego.

Dodatkowo organ skarbowy nie musi przychylać się do wniosku podatnika, jeżeli na tle zbliżonych stanów faktycznych pojawiły się różne orzeczenia sądowe, ponieważ mogą wynikać one z ustaleń dowodowych. W konsekwencji organy skarbowe uznały, że nie zostały spełnione przesłanki zastosowania zasadyin dubio pro tributario, ponieważ klauzula ta dotyczy treści przepisów prawa, które w tych sprawach zdaniem organów podatkowych nie budziły wątpliwości, a rozbieżności mogły wynikać z ustaleń stanu faktycznego.

Udzielając wyjaśnień na zadane pytania Ministerstwo Rozwoju i Finansów podało, że od momentu wejścia w życie przepisu wprowadzającego zasadę rozstrzygania wątpliwości organów podatkowych na korzyść podatnika przeprowadzono 9.855 postępowań kontrolnych.

Z dalszej treści odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że na 2017 rok nie zaplanowano żadnych kontroli związanych ze sferą wykonywania zasady in dubio pro tributario w organach podatkowych.

W celu aktywizacji wyżej wymienionej zasady, zdaniem Ministra Finansów, jego działania opierają się na dążeniu do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe dokonując ich interpretacji z urzędu. W ramach tych działań 29 grudnia 2015r. została wydana interpretacja ogólna Nr PK4.8022.44.2015 w sprawie stosowania art. 2a ustawy z 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa, która pozwoliła na ujednolicenie i właściwe zrozumienie zasady in dubio pro tributario korzystne dla podatników.

Autor:

Sonia Żupa

Sonia Żupa

Młodszy Konsultant Podatkowy. Studentka prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego, aktywnie zdobywała doświadczenie zawodowe podejmując praktyki w stowarzyszeniach i organizacjach publicznych i prywatnych. Obecnie praktykuje w katowickim biurze Russell Bedford Poland. Przedmiotem jej zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, szczególnie w obszarze cen transferowych. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zatrudnianie pracowników młodocianych w polskim prawie - Russell Bedford Poland https://t.co/hKIqb1abOZ
13hreply
RB__Poland Rząd utrudnia osobom prawnym prowadzenie postępowań przed sądami - Russell Bedford Poland https://t.co/aTnt3RqrQT
19hreply
RB__Poland Od nowego roku kasy rejestrujące w postaci oprogramowania, ale nadal z drukowanymi paragonami - RB Akademia - szkol… https://t.co/ZiAHO99eSA
RB__Poland Likwidacja spółki z o.o. a zbycie nieruchomości - Russell Bedford Poland https://t.co/5s02bGMkCq