sobota, 30 czerwiec 2018 13:38

Prokurator jako organ uprawniony do wniesienia aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe

Sąd Najwyższy Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt: V KK 144/17 utrwalił pogląd, zgodnie z którym w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia, objętych prokuratorskim nadzorem, podmiotem legitymowanym do wniesienia aktu oskarżenia jest prokurator.

 

Zgodnie z tezą przedstawioną w w/w postanowieniu Sądu Najwyższego, uprawnienie do wniesienia aktu oskarżenia do sądu po dniu 30 czerwca 2015 roku, w sprawie, w której finansowy organ postępowania przygotowawczego prowadził dochodzenie objęte nadzorem prokuratora, oceniać należy według unormowania zawartego w art. 155 kodeksu karnego skarbowego, w brzmieniu nadanym mu przez ustawę nowelizacyjną z 27 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1247 z późn. zm.), także wówczas, gdy postępowanie przygotowawcze wszczęto pod rządami przepisów obowiązujących wcześniej.

Od 01 lipca 2015 r. akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia, objętych prokuratorskim nadzorem, wnosi do sądu prokurator, a nie organ finansowy, np. naczelnik urzędu skarbowego.

W związku z tym, zdaniem Sądu Najwyższego, od 01 lipca 2015 r. akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia, objętych prokuratorskim nadzorem, wnosi do sądu prokurator, a nie organ finansowy, np. naczelnik urzędu skarbowego.

W przedmiotowej sprawie akt oskarżenia został samodzielnie wniesiony właśnie przez organ finansowy. Sąd rejonowy na podstawie wniesionego aktu oskarżenia uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego. Następnie sąd okręgowy uchylił wyrok i umorzył postępowanie. Kasację od wyroku złożył naczelnik urzędu skarbowego, podnosząc zarzut m.in. rażącego naruszenia prawa procesowego przez przyjęcie, że organ finansowy nie był uprawniony do samodzielnego wniesienia aktu oskarżenia i przez rezygnację z wydania orzeczenia kasatoryjnego.

Sąd Najwyższy w omawianym postanowieniu wyraźnie stwierdził, że uprawnienie do wniesienia aktu oskarżenia do sądu po dniu 30 czerwca 2015 roku w sprawie, w której organ finansowy postępowania przygotowawczego prowadził dochodzenie objęte nadzorem prokuratora, należy oceniać według unormowania zawartego w art. 155 k.k.s., w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną z 27 września 2013 roku w sprawach wszczętych w trakcie obowiązywania wcześniejszych przepisów. W związku z tym, od dnia 1 lipca 2015 roku akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia objętych prokuratorskim nadzorem, wnosi do sądu prokurator.

W rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie, mimo, że wszczęcie postępowania przygotowawczego nastąpiło przed 1 lipca 2015 roku, należało przyjąć, że dochodzenie było objęte nadzorem prokuratora i że akt oskarżenia opatrzony datą 14 stycznia 2016 roku winien zostać sporządzony i wniesiony do właściwego sądu przez uprawnionego prokuratora.

Należy wskazać, że przepis art. 155 § 2 k.k.s. zawiera uregulowanie czynności prokuratora w następstwie przekazania mu przez finansowy organ postępowania przygotowawczego aktu oskarżenia sporządzonego w sprawie, w której organ ten przeprowadziłśledztwo lub dochodzenie zakończone pod nadzorem prokuratora. Z przedmiotowego przepisu wprost wynika kompetencja prokuratora do zatwierdzenia  i wniesienia aktu oskarżenia.

Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu niewątpliwie dokonuje prawidłowej i słusznej interpretacji przepisu art. 155 § 2 k.k.s., zaś wszelkie rozstrzygnięcia odmienne należy traktować jako niezgodne z założeniami ustawodawcy i prowadzić będą do wystąpienia stanu braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

Autor:

Maciej Tuszyński

Maciej Tuszyński

Associate w Departamencie Prawnym.

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym. Posiada doświadczenie zawodowe, które obejmuje prowadzenie sporów sądowych oraz wszechstronne doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego.

W ramach pracy w kancelarii jego praktyka koncentruje się na sprawach korporacyjnych, cywilnych i gospodarczych.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Zatrudnianie pracowników młodocianych w polskim prawie - Russell Bedford Poland https://t.co/hKIqb1abOZ
12hreply
RB__Poland Rząd utrudnia osobom prawnym prowadzenie postępowań przed sądami - Russell Bedford Poland https://t.co/aTnt3RqrQT
18hreply
RB__Poland Od nowego roku kasy rejestrujące w postaci oprogramowania, ale nadal z drukowanymi paragonami - RB Akademia - szkol… https://t.co/ZiAHO99eSA
RB__Poland Likwidacja spółki z o.o. a zbycie nieruchomości - Russell Bedford Poland https://t.co/5s02bGMkCq