sobota, 30 czerwiec 2018 13:38

Prokurator jako organ uprawniony do wniesienia aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe

Sąd Najwyższy Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt: V KK 144/17 utrwalił pogląd, zgodnie z którym w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia, objętych prokuratorskim nadzorem, podmiotem legitymowanym do wniesienia aktu oskarżenia jest prokurator.

 

Zgodnie z tezą przedstawioną w w/w postanowieniu Sądu Najwyższego, uprawnienie do wniesienia aktu oskarżenia do sądu po dniu 30 czerwca 2015 roku, w sprawie, w której finansowy organ postępowania przygotowawczego prowadził dochodzenie objęte nadzorem prokuratora, oceniać należy według unormowania zawartego w art. 155 kodeksu karnego skarbowego, w brzmieniu nadanym mu przez ustawę nowelizacyjną z 27 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1247 z późn. zm.), także wówczas, gdy postępowanie przygotowawcze wszczęto pod rządami przepisów obowiązujących wcześniej.

Od 01 lipca 2015 r. akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia, objętych prokuratorskim nadzorem, wnosi do sądu prokurator, a nie organ finansowy, np. naczelnik urzędu skarbowego.

W związku z tym, zdaniem Sądu Najwyższego, od 01 lipca 2015 r. akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia, objętych prokuratorskim nadzorem, wnosi do sądu prokurator, a nie organ finansowy, np. naczelnik urzędu skarbowego.

W przedmiotowej sprawie akt oskarżenia został samodzielnie wniesiony właśnie przez organ finansowy. Sąd rejonowy na podstawie wniesionego aktu oskarżenia uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego. Następnie sąd okręgowy uchylił wyrok i umorzył postępowanie. Kasację od wyroku złożył naczelnik urzędu skarbowego, podnosząc zarzut m.in. rażącego naruszenia prawa procesowego przez przyjęcie, że organ finansowy nie był uprawniony do samodzielnego wniesienia aktu oskarżenia i przez rezygnację z wydania orzeczenia kasatoryjnego.

Sąd Najwyższy w omawianym postanowieniu wyraźnie stwierdził, że uprawnienie do wniesienia aktu oskarżenia do sądu po dniu 30 czerwca 2015 roku w sprawie, w której organ finansowy postępowania przygotowawczego prowadził dochodzenie objęte nadzorem prokuratora, należy oceniać według unormowania zawartego w art. 155 k.k.s., w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną z 27 września 2013 roku w sprawach wszczętych w trakcie obowiązywania wcześniejszych przepisów. W związku z tym, od dnia 1 lipca 2015 roku akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych w formie dochodzenia objętych prokuratorskim nadzorem, wnosi do sądu prokurator.

W rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie, mimo, że wszczęcie postępowania przygotowawczego nastąpiło przed 1 lipca 2015 roku, należało przyjąć, że dochodzenie było objęte nadzorem prokuratora i że akt oskarżenia opatrzony datą 14 stycznia 2016 roku winien zostać sporządzony i wniesiony do właściwego sądu przez uprawnionego prokuratora.

Należy wskazać, że przepis art. 155 § 2 k.k.s. zawiera uregulowanie czynności prokuratora w następstwie przekazania mu przez finansowy organ postępowania przygotowawczego aktu oskarżenia sporządzonego w sprawie, w której organ ten przeprowadziłśledztwo lub dochodzenie zakończone pod nadzorem prokuratora. Z przedmiotowego przepisu wprost wynika kompetencja prokuratora do zatwierdzenia  i wniesienia aktu oskarżenia.

Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu niewątpliwie dokonuje prawidłowej i słusznej interpretacji przepisu art. 155 § 2 k.k.s., zaś wszelkie rozstrzygnięcia odmienne należy traktować jako niezgodne z założeniami ustawodawcy i prowadzić będą do wystąpienia stanu braku skargi uprawnionego oskarżyciela.

Autor:

Maciej Tuszyński

Maciej Tuszyński

Associate w Departamencie Prawnym.

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym. Posiada doświadczenie zawodowe, które obejmuje prowadzenie sporów sądowych oraz wszechstronne doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego.

W ramach pracy w kancelarii jego praktyka koncentruje się na sprawach korporacyjnych, cywilnych i gospodarczych.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Tarcza antykryzysowa 4.0.  w środę znowu w Sejmie - Russell Bedford https://t.co/426PRUE6yn
RB__Poland Tarcza antykryzysowa i możliwe działania weryfikacyjne organów administracyjnych - Russell Bedford https://t.co/UiP81pSxTj
RB__Poland Tarcza antykryzysowa i możliwe działania weryfikacyjne organów administracyjnych - Russell Bedford https://t.co/UiP81qa8KR
RB__Poland Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje. Niektórzy producenci próbują obejść prawo - Russell Bedford https://t.co/NRM8FE4cUY