sobota, 30 czerwiec 2018 11:17

Większość zgód na przetwarzanie danych osobowych nie straci ważności wraz z wejściem RODO

Ważność zgód na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych dotychczas na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych utrzyma moc prawną, o ile spełnia kryteria zawarte w RODO. Jak wynika bezpośrednio z motywu 171 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): „jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia; dzięki temu administrator może kontynuować przetwarzanie po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia”.

 

Powyższe oznacza, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która została uzyskana pod rządami dyrektywy 95/46/WE, nie traci swojej ważności. Niemniej, należy upewnić się, że zgoda wyrażona dotychczas przez osobę fizyczną odpowiada wymaganiom określonym w RODO, tj. spełnia poniższe kryteria.

Jeżeli przetwarzanie ma za podstawę zgodę w myśl dyrektywy 95/46/WE, osoba, której dane dotyczą, nie musi ponownie wyrażać zgody, jeżeli pierwotny sposób jej wyrażenia odpowiada warunkom niniejszego rozporządzenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadą rozliczalności administrator danych osobowych będzie musiał wykazać poprawność wszystkich zebranych dotychczas zgód. Analiza poprawności powinna wykazywać, że zgody na przetwarzanie danych osobowych pozyskane od osób fizycznych spełniają kryteria:

  • dobrowolności (możliwość realnego i świadomego wyboru, brak negatywnych konsekwencji w przypadku braku wyrażenia zgody),

  • konkretności (precyzyjne określenie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych; zebrane dotychczas zgody powinny być opatrzone wyraźnym wskazaniem administratora danych i określeniem celu przetwarzania danych osobowych),

  • świadomości (przed uzyskaniem zgody należy zapewnić niezbędne informacje osobom, których dane dotyczą, aby umożliwić im podejmowanie świadomych decyzji i zrozumienie, na co wyrażają zgodę),

  • jednoznaczności (osoba, której dane dotyczą, musi podjąć celowe działanie w celu wyrażenia zgody na określone przetwarzanie; dotychczasowe zgody nie mogą być dorozumiane z oświadczeń innej treści, milczące lub polegające na domyślnym zaznaczeniu okienek przez usługodawcę).

Zgodnie z powyższym administratorzy przetwarzający dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej na mocy ustawy o ochronie danych osobowych nie muszą automatycznie pozyskiwać wszystkich zgód na nowo, bowiem złożone dotychczas oświadczenie zachowuje ważność, o ile odpowiada wszystkim wymaganiom, jakie formułuje RODO.

Autor:

Emilia Pasławska

Emilia Pasławska

Radca prawny w Departamencie Prawnym  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz  Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.  W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie zdała z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trójmiejskich i warszawskich kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną osób fizycznych i prawnych. Posiada ponadto doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa cywilnego i gospodarczego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Vacatio legis tzw. Piątki dla zwierząt ma zostać wydłużone - Russell Bedford https://t.co/nOzI82thiV
RB__Poland Zarząd przymusowy jako zabezpieczenie majątkowe - narzędzie do przejmowania firm czy realna pomoc dla przedsiębiors… https://t.co/qbPT29C5yP
RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE