sobota, 30 czerwiec 2018 10:30

Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia

Katalog organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest zamknięty. Przedmiotowa kwestia uregulowana jest w art. 118 kodeksu karno skarbowego (kks), w którym wskazane są finansowe oraz niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. W § 1 tego przepisu ustawodawca wskazuje: naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczną, Policję oraz Żandarmerię Wojskową. Dodatkowo w § 2 wskazane jako organy właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

Zgodnie z § 3 tego przepisu czynności procesowe organów, o których mowa w § 1 i § 2, wykonują upoważnieni przedstawiciele tychże organów. Istotą art. 118 § 3 kks jest ogólne upoważnienie do dokonywania czynności w stadium przygotowawczym postępowania karnego skarbowego. Wynika to z przepisów, które regulują działalność organów wymienionych we wcześniejszych paragrafach art. 118 kks.

Wskazać należy, iż nie jest wykluczona możliwość udzielenia szczególnego upoważnienia do prowadzenia postępowania przygotowawczego w konkretnej sprawie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie o sygn. akt I KZP 3/03).

Wartym zaznaczenia jest, iż prokurator znajduje się poza kręgiem podmiotów wskazanych w art. 118 § 1 i 2 kks.Niemniej jednak przepisy kks przewidują określone uprawnienia lub obowiązki dla finansowych lub niefinansowych organów postępowania przygotowawczego i nie są bezpośrednio stosowane do organu prokuratorskiego.

Zgodnie z treścią art. 53 § 39a kks prokurator pełni w tym stadium funkcję organu nadrzędnego nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego. Do jego obowiązków należy m.in.: zatwierdzanie postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego wydanych przez Straż Graniczną, Policję, Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dodatkowo wskazać należy na treść art. 134a § 1 kks, zgodnie z którym prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli przepis ustawy tak stanowi.

Jednocześnie prokurator, działając na podstawie art. 326 § 3 pkt 3 kodeksu postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 kks, może przejąć każdą sprawę o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe do osobistego prowadzenia.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że prokurator posiada legitymację do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, mimo iż takie uprawnienie nie wynika wprost z art. 118 kks. 

Autor:

Piotr Bachnik

Piotr Bachnik

Adwokat w kancelarii Russell Bedford Poland, związany z firmą od lutego 2016 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na WPiA UW prowadzonej wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii, Włochy. W latach W latach 2014-2016 pracował w kancelarii Mamiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, egzekucji sądowej oraz prawie cywilnym. Posługuje się językiem angielskim wraz z terminologią prawniczą.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 60

W branży prawniczej kształcenie jest ustawiczne. Po pewnym czasie wchodzi w krew jak oddychanie. Na rynku jest sporo firm, które dają w tym zakresie wsparcie. W gronie tych renomowanych trwa od lat RB Akademia.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland W dziale Twoja firma przyglądamy się tematyce #HR W najnowszym artykule Marta Wójcicka pisze o preferencjach Polakó… https://t.co/O7Ia56kPHF
3mreply
RB__Poland Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020 - Russell Bedford https://t.co/3uCwT6QAd4
22hreply
RB__Poland Artykuł naszego kolegi z Meksyku - José Antonio Gutiérreza - opisuje sytuację FinTechów za oceanem. Warto tu zaznac… https://t.co/JX0VBcmJFF
RB__Poland OECD opublikowało długo wyczekiwany raport zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dla transakcji finansow… https://t.co/rlyReiaSF1