sobota, 30 czerwiec 2018 10:30

Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia

Katalog organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe jest zamknięty. Przedmiotowa kwestia uregulowana jest w art. 118 kodeksu karno skarbowego (kks), w którym wskazane są finansowe oraz niefinansowe organy postępowania przygotowawczego. W § 1 tego przepisu ustawodawca wskazuje: naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Straż Graniczną, Policję oraz Żandarmerię Wojskową. Dodatkowo w § 2 wskazane jako organy właściwe do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

Zgodnie z § 3 tego przepisu czynności procesowe organów, o których mowa w § 1 i § 2, wykonują upoważnieni przedstawiciele tychże organów. Istotą art. 118 § 3 kks jest ogólne upoważnienie do dokonywania czynności w stadium przygotowawczym postępowania karnego skarbowego. Wynika to z przepisów, które regulują działalność organów wymienionych we wcześniejszych paragrafach art. 118 kks.

Wskazać należy, iż nie jest wykluczona możliwość udzielenia szczególnego upoważnienia do prowadzenia postępowania przygotowawczego w konkretnej sprawie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie o sygn. akt I KZP 3/03).

Wartym zaznaczenia jest, iż prokurator znajduje się poza kręgiem podmiotów wskazanych w art. 118 § 1 i 2 kks.Niemniej jednak przepisy kks przewidują określone uprawnienia lub obowiązki dla finansowych lub niefinansowych organów postępowania przygotowawczego i nie są bezpośrednio stosowane do organu prokuratorskiego.

Zgodnie z treścią art. 53 § 39a kks prokurator pełni w tym stadium funkcję organu nadrzędnego nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego. Do jego obowiązków należy m.in.: zatwierdzanie postanowień o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego wydanych przez Straż Graniczną, Policję, Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dodatkowo wskazać należy na treść art. 134a § 1 kks, zgodnie z którym prokurator prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli przepis ustawy tak stanowi.

Jednocześnie prokurator, działając na podstawie art. 326 § 3 pkt 3 kodeksu postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 kks, może przejąć każdą sprawę o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe do osobistego prowadzenia.

Mając powyższe na względzie wskazać należy, że prokurator posiada legitymację do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, mimo iż takie uprawnienie nie wynika wprost z art. 118 kks. 

Autor:

Piotr Bachnik

Piotr Bachnik

Adwokat w kancelarii Russell Bedford Poland, związany z firmą od lutego 2016 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego na WPiA UW prowadzonej wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Katanii, Włochy. W latach W latach 2014-2016 pracował w kancelarii Mamiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie karnym, egzekucji sądowej oraz prawie cywilnym. Posługuje się językiem angielskim wraz z terminologią prawniczą.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
1hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac