wtorek, 19 czerwiec 2018 06:27

Możliwość zaskarżenia decyzji o przyznaniu kosztów sporządzenia opinii prawnej – rozstrzygnięcie TK

Na skutek rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego będzie możliwość zaskarżenia decyzji w sprawie kosztów sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

 

W dniu 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł w spawie o sygn. SK 14/13 dotyczącej zażalenia na wysokość wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu przyznanego mu z tytułu świadczonej pomocy prawnej.

Adwokat Monika T. została wyznaczona na pełnomocnika z urzędu, aby sporządzić skargę kasacyjną. Po zbadaniu sprawy, zawiadomiła dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej oraz sąd apelacyjny o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej i odmowie jej opracowania, wznosząc jednocześnie o przyznanie kosztów zastępstwa.

Po przyznaniu przez sąd apelacyjny wynagrodzenia adwokat uznała, iż kwota jest zbyt niska, w związku z czym złożyła zażalenie do innego składu sądu apelacyjnego. Ten jednak odrzucił zażalenie, dlatego też adwokat skierowała skargę do Trybunał Konstytucyjnego, kwestionując konstytucyjność art. 3942 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

W ocenie skarżącej brak jest w obowiązujących przepisach rozwiązania umożliwiającego adwokatowi działającemu z urzędu zaskarżenie wysokości wynagrodzenia przyznanego mu z tytułu świadczonej pomocy prawnej w przypadku, gdy jest ono rażąco niskiej wysokości co oznacza, iż pełnomocnikowi odmawia się prawa do dochodzenia zagwarantowanych ustawą praw. Podobne zdanie wyrażali również przedstawiciele Sejmu, prokuratora generalnego oraz rzecznika praw obywatelskich.

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do stanowiska skarżącej i orzekł, że  art. 3942 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z konstytucją wyjaśniając, że rozstrzygnięcie w sprawie kosztów pomocy prawnej z urzędu dotyczy istotnych praw majątkowych pełnomocnika, które wymagają odpowiedniej ochrony sądowej. Jak podsumował sędzia sprawozdawca „brak jest więc zasad lub wartości konstytucyjnych przemawiających za utrzymaniem dotychczasowego rozwiązania.”

Trybunał w swoim stanowisku uznał, że skoro prowadzenie sprawy z urzędu jest obowiązkiem prawnika, to musi on mieć możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia o przyznanych mu kosztach.

Skutkiem wyroku powinno być podjęcie przez ustawodawcę odpowiednich działań legislacyjnych, zapewniających możliwość zaskarżenia decyzji w sprawie kosztów sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Obecnie w Sejmie jest już projekt nowelizacji regulacji. Umożliwia on pełnomocnikowi wyznaczonemu do prowadzenia sprawy z urzędu złożenie  zażalenia do innego składu sądu II instancji.

Autor: Leszek Dutkiewicz

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Trendy HR 2020/2021 - Russell Bedford https://t.co/63hMimTuSq
RB__Poland „Razem jesteśmy silniejsi” – 37. doroczna globalna konferencja Russell Bedford - Russell Bedford https://t.co/muEBNkqbR4
RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N