wtorek, 19 czerwiec 2018 06:25

TK zakwestionował wyłączenie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką

Trybunał Konstytucyjny rozpoznając w dniu 8 października 2013 r. skargę konstytucyjną o sygn. SK 40/12 stwierdził, że stosowanie hipoteki przymusowej w sytuacji „uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego” jest zgodne z konstytucją, natomiast za sprzeczne uznał całkowite wyłączenie przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteka przymusową.

 

Skarga konstytucyjna dotyczyła decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, której przedmiotem było dokonanie zabezpieczenia na majątku  skarżącej spółki, zobowiązania podatkowego. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy powyższą decyzję organu podatkowego pierwszej instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę skarżącej spółki na decyzję Dyrektora Izby  Skarbowej. Od wyroku WSA skarżąca spółka złożyła skargę kasacyjną, którą NSA oddalił, spółka wniosła skargę konstytucyjną.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podstawa „uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego” nie zmierza do ograniczenia zakresu sądowej kontroli decyzji o zastosowaniu hipoteki przymusowej w czasie kontroli podatkowej, wykonywanej przez sądy administracyjne, a zakres jej ogólności nie wykracza poza standardy konstytucyjne. Umożliwia ona organom skarbowym właściwe ustalanie relacji pomiędzy prawem własności podatnika i obowiązkiem płacenia przez niego podatków.

Za niezgodną z konstytucją TK uznał regulację art. 70 par. 8 Ordynacji podatkowej, w zakresie, w którym stanowi on, iż nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym.

Stwierdzając sprzeczność z konstytucją całkowitego wyłączenia przedawnienia zobowiązań podatkowych, Trybunał Konstytucyjny uznał, że skutkiem braku przedawnienia jest rozróżnienie zakresu czasowego obowiązków podatnika od kryterium posiadania nieruchomości, na którą zostaje ustanowiona hipoteka przymusowa, nie zważając  na zakres należności podatkowych.

Zrealizowanie celu jakim jest zapewnienie maksymalnej ściągalności podatków może być dokonane poprzez zastosowanie mniej uciążliwych metod np. przerwania biegu przedawnienia na czas kontroli podatkowej.

Jak uznał Trybunał Konstytucyjny „całkowity brak przedawnienia należności zabezpieczonych hipoteką przymusową stanowi więc przekroczenie zakresu swobody regulacyjnej, przysługującego ustawodawcy w zakresie prawa podatkowego.”

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że ustawodawca powinien dostosować przepis art. 70 ust. 8 do wymogu zgodności z konstytucją, natomiast jeszcze zanim to nastąpi podatnicy mogą bronić się przed zawieszeniem biegu przedawnienia powołując się bezpośrednio na komentowany wyrok.

Autor: Leszek Dutkiewicz

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Trendy HR 2020/2021 - Russell Bedford https://t.co/63hMimTuSq
RB__Poland „Razem jesteśmy silniejsi” – 37. doroczna globalna konferencja Russell Bedford - Russell Bedford https://t.co/muEBNkqbR4
RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N