piątek, 02 wrzesień 2022 10:30

Rządowe wsparcie dla poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Rząd przyjął w dniu 23 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o wsparciu dla poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze, zwany dalej: „projektem”. Następnego dnia projekt został skierowany do Sejmu, który rozpocznie prace nad tym dokumentem już dzisiaj.

Założenia projektu ustawy są takie, że płatnikom składek w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych będzie przysługiwać uprawnienie do uzyskania jednorazowego świadczenia pieniężnego za określony miesiąc, które jest przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na Odrze. Uprawnionym do uzyskania świadczenia będą podmioty, które:

  • prowadziły na dzień 1 lipca 2022 r. jako przeważającą działalność gospodarczą określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów; 2) w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. były zgłoszony jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.; 3) w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uzyskały przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego; 4) w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu; w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. zgłosił do ZUS-u co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie gminy wskazanej w rozporządzeniu.

Projekt ustawy zawiera również projekt rozporządzenia zawierającego listę kodów PKD oraz wyszczególnienie powiatów. W toku prac sejmowych lista kodów PKD może zostać zaktualizowana.

WAŻNE: wypłata świadczenia nastąpi jedynie na wniosek zaś sam wniosek może zostać złożony wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS.

W uzasadnieniu do projektu znajdujemy informację, iż liczba osób uprawniona do otrzymania świadczenia wynosi 68 446 . Uzyskanie jednorazowego świadczenia jest uzależnione od uzyskania przychodu z działalności niższego o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc wskazany we wniosku albo w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przewiduje się że faktyczny koszt wypłaty świadczenia będzie niższy od zakładanego. Dane finansowe, w szczególności Informacje o spadku przychodów uprawnionego są przekazywane przez ZUS do weryfikacji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia dot. wykonywania przeważającej działalności gospodarczej lub nieprawdziwego oświadczenia o spadku przychodów może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności karnej.

Mamy nadzieję, że projekt ustawy w tej wersji, bądź zmodyfikowanej, zostanie szybko przyjęty Sejm i podmioty znajdujące się w ciężkiej sytuacji otrzymają pomoc materialną i organizacyjną.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Opublikowano nowe formularze dotyczące cen transferowych TPR-C i TPR-P wersja 4. Kogo dotyczą i od kiedy obowiązują… https://t.co/1fI9PjzMaM
RB__Poland Co nowego wprowadza ustawa deweloperska? Podsumowanie - Russell Bedford https://t.co/VZCDnRPM7B
RB__Poland Komentarz eksperta - Russell Bedford https://t.co/n85OOASb5d https://t.co/qtoyqJuBpK
RB__Poland Dzień cen transferowych - zapraszamy 21.10. Katowice - Russell Bedford https://t.co/nUN0TA2yXA https://t.co/8PfPdQaMov