środa, 24 sierpień 2022 08:35

Przepadek auta służbowego

Już pobieżna lektura projektowanego art. 44b kodeksu karnego – przewidującego tzw. konfiskatę pojazdu mechanicznego, pozwala założyć, że na tle jego stosowania w praktyce będą pojawiać się gorące spory wśród sędziów, prokuratorów oraz obrońców i pełnomocników. Jedną z najczęściej pojawiających się wątpliwości wokół tej instytucji, była ta dotycząca tego, czy sąd będzie orzekał przepadek samochodu nienależącego do sprawcy, innymi słowy, co w sytuacji gdy samochód należał do osoby trzeciej – pracodawcy lub podmiotu finansującego.

Wątpliwości te zostały dostrzeżone i ustawodawca przewidział szereg okoliczności, w przypadku wystąpienia których, sąd nie orzeknie przepadku pojazdu mechanicznego.

Pierwsza dotyczy przypadków, kiedy samochód zostanie przez sprawcę zbyty, utracony, zniszczony lub znacznie uszkodzony – w takiej sytuacji orzeczony przez sąd zostanie przepadek równowartości pojazdu mechanicznego. Sytuacja ta będzie szczególnie dotkliwa dla sprawcy, który zniszczył lub uszkodził swój samochód pod wpływem alkoholu, bowiem z jednej strony będzie zobowiązany do zapłaty jego równowartości, z drugiej zaś ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania nawet z autocasco.

Druga dotyczy przypadków, gdy pojazd mechaniczny nie jest wyłączną własnością sprawcy oraz gdy sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny, wykonując swoje czynności zawodowe lub służbowe, polegające właśnie na prowadzeniu pojazdu mechanicznego.

W tym miejscu sytuacja prawna sprawców zaczyna się znacznie różnić w zależności od tego czy przestępstwo popełnione zostało przez osobę, która prowadziła pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu wykonując czynności zawodowe – polegające na jego prowadzeniu – czyli sytuacja ta dotyczy to zawodowych kierowców, ale też motorniczych, bowiem w takiej sytuacji w miejsce orzeczenia przepadku samochodu lub jego równowartości sąd zasądzi nawiązkę w kwocie nie niższej niż 5.000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w przypadku zaś gdy pojazdem mechanicznym kierowała osoba, która nie jest wyłącznym właścicielem pojazdu mechanicznego np. leasingobiorca sąd zasądzi od sprawcy przepadek równowartości pojazdu mechanicznego.

Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że łagodniej będą traktowani paradoksalnie sprawcy trudniący się zawodowo transportem, którym będzie groziła nawiązka w kwocie co najmniej 5.000 złotych, niż sprawcy, którzy zawodowo nie zajmują się kierowaniem pojazdów, bowiem w przypadku tych drugich odpowiedzialność finansowa będzie limitowana wartością samochodu, a ta rzadko jest niższa od 5.000 złotych.

Interesujący jest również sposób w jaki sąd będzie ustalał wartość pojazdu mechanicznego – wiążąca będzie wartość ujawniona w polisie, a przy jej braku średnia wartość rynkowa pojazdu. Co do zasady sąd nie będzie powoływał biegłego do ustalenia wartości pojazdu, a zasięgnięcie opinii biegłego będzie dotyczyło wyłącznie sytuacji gdy pojazd ma cechy szczególne.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR