środa, 15 czerwiec 2022 06:59

Zmiany w wynagrodzeniach dla płatników i inkasentów

Już całkiem niedługo (docelowo 1 lipca) oprócz wielkich zmian zapowiadanych tzw. Polskim Ładem 2.0. nastąpią również zmiany dla płatników i inkasentów, dotyczące wysokości ich wynagrodzeń. Warto zauważyć, że następują po wielu latach, ponieważ poprzednie Rozporządzenie[1] regulujące tę kwestię weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Według jeszcze obowiązującego Rozporządzenia, przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

  • 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu Nowego Rozporządzenia[2], nowelizacja art. 28 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej[3], „poprzez uzupełnienie treści przepisu o kryterium rodzaju pobranego podatku, pozwoliła na zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, w zależności od rodzaju pobranego podatku.”[4]. Zgodnie z danym przepisem, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia.

Treść Nowego Rozporządzenia przedstawia się następująco. Po wejściu w życie Nowego Rozporządzenia, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków będzie wynosić:

  • 0,6% kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego przez płatników przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[5],
  • 0,3% kwoty podatków innych niż określone w pkt 1 pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
  • 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia będzie potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników i inkasentów, tj. analogicznie, jak w jeszcze obowiązującym Rozporządzeniu.

Uzasadnienie do Nowego Rozporządzenia zawiera również argumentację dokonania tej zmiany: „Powyższe zróżnicowanie wynagrodzenia płatników jest zasadne z uwagi na konieczności dostosowania systemów księgowych do nowych parametrów skali podatkowej w trakcie roku podatkowego. Należy również zauważyć, że zasady ustalania wynagrodzeń płatników i inkasentów - co do zasady - nie zmieniły się od początku obowiązywania Ordynacji podatkowej”.

Nowe Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 2154).

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, projekt z dnia 3 czerwca 2022 r.

[3] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, ze zm.).

[4] Uzasadnienie do projektu z dnia 3 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

[5] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, ze zm.).

Autor: Michał Zdanowski

Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno-podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wprowadzenie preferencji dla samotnych rodziców w Polskim Ładzie 2.0 - Russell Bedford https://t.co/ykFcWvpYt4
RB__Poland Prezentacja i ujawnienie informacji w sprawozdaniu finansowym według KSR nr 8. - Russell Bedford https://t.co/Mv6LP8XvYY
RB__Poland Działalność deweloperska według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 - Russell Bedford https://t.co/o62rFHzWMo
RB__Poland Ograniczenie dostępu do zawodu księgowego? - Russell Bedford https://t.co/YWiQ1gV1QC