czwartek, 02 czerwiec 2022 07:34

Dyrektywa Omnibus ukróci nieuczciwe praktyki e-commerce

Polska ma do końca czerwca implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161, czyli tzw. dyrektywę Omnibus. Przedsiębiorcy oraz konsumenci będą musieli dostosować się do nowych obowiązków informacyjnych i nowego prawa obrotu danymi osobowymi.

Dyrektywa ma na celu wzmocnienie partnerstwa na linii sprzedawca-kupujący. Ma chronić przed nieuczciwymi praktykami marketingowymi, a także zadbać o bezpieczeństwo danych kupującego.

Niektóre z wprowadzanych zmian:

  1. Algorytmy pozycjonujące kupujących potrafią wykryć, że kupimy dany produkt, więc widzimy podwyższoną cenę. Taka praktyka ma zostać ukrócona, a stosowanie jej wiąże się z ryzykiem dużych kar finansowych.
  2. Wprowadzenie w przypadku promocji konieczności podania najniższej ceny produktu w ostatnich 30 dniach przed rozpoczęciem akcji marketingowej. Dotyczy to także handlu tradycyjnego. Od tej zasady istnieją wyjątki, mianowicie obostrzenia nie dotyczą dóbr szybko zbywalnych, ponieważ ich ceny są bardzo płynne, szczególnie w dobie inflacji. W katalogu wyłączeń znalazły się także sprzedaż 3 produktów w cenie 2, programy lojalnościowe oraz akcje przyznające punkty za zakup konkretnych produktów. Nieprzestrzeganie tych obowiązków może skutkować karą grzywny do 20 000 zł, a nawet do 40 000 zł jeżeli naruszenia powtórzą się trzykrotnie w perspektywie 12 miesięcy. Jeśli stosowanie fikcyjnych obniżek zostanie uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, to wysokość maksymalnej kary może wynieść nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. 
  3. Publikowanie opinii konsumentów musi odbywać się rzetelnie, co oznacza, że sprzedający musi dać informacje potwierdzające, że dany produkt faktycznie kupiła osoba komentująca, nie – jak to często bywa – boot.
  4. Dostawcy na platformach handlowych będą zobligowani do informowania o tym, jaki jest zakres obowiązków przedsiębiorcy oferującego usługi, a jakie obowiązki ma dostawca internetowej platformy handlowej.
  5. Ukrócone mają zostać praktyki wprowadzania podwójnej jakości produktów. Na terenie UE dostawca nie może wprowadzać do obrotu towarów w takim samym opakowaniu, pod tą samą marką, ale posiadających różny skład i profil sensoryczny.
  6. Dane osobowe staną się zalegalizowaną walutą. Oznacza to, że np. „zakup” webinaru czy e-booka za dane osobowe stanie się całkowicie legalne.

Podstawa prawna:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 t.j).

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O