wtorek, 31 maj 2022 11:45

Nowe uprawnienia notariuszy w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw

Polski wymiar sprawiedliwości od lat boryka się z przewlekłością prowadzonych postępowań. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw (UD 383) (dalej jako: „Projekt ustawy”), który trafił do opiniowana, przewiduje wprowadzenie nowych uprawnień notariuszy. Projektowane zmiany mają odciążyć pracę sądów, w tym w szczególności sądów wieczystoksięgowych.

Prowadzona reforma użytkowania wieczystego, w związku z obowiązującymi od stycznia 2019 roku przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) która ma na celu umożliwienie użytkownikom wieczystym przekształcenia ich prawa w prawo własności, wpłynęła na wydłużenie rozpatrywania wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych przez sądy wieczystoksięgowe. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w samym 2020 roku do sądów wieczystoksięgowych wpłynęło 5.000.000 spraw, z czego średni czas rozpoznania jednej sprawy wynosi około 3 miesiące.

Notariusz będzie mógł zrobić wpis w KW

Projekt ustawy nowelizującej ustawę prawo o notariacie, w swoim zamyśle, ma na celu wyposażenie notariuszy w uprawnienia do dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Uprawnienia te dotyczyłyby zakładania nowych ksiąg wieczystych poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca oraz dokonywania wpisu hipoteki.

Zgodnie z Projektem ustawy, zmianie miałoby ulec brzmienie art. art. 6268 § 8 KPC ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805) zgodnie z którą: „Wpis w księdze wieczystej podpisany przez sędziego, referendarza sądowego lub notariusza uważa się za dokonany z chwilą jego zapisania w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych”.

Projektowane zmiany wymagałby jednak dostosowania systemu teleinformatycznego i nadania w tym systemie notariuszom statusu użytkownika. Wpis w księdze wieczystej miałby się odbywać w oparciu o dokumenty stanowiące podstawę do wpisu oraz miałby zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rolą sądów wieczystoksięgowych pozostawałoby formalne doręczenie wnioskodawcom zawiadomienia o dokonaniu wpisu w księdze wieczystej.

Notariusz będzie mógł wydać notarialny nakaz zapłaty

Dodatkowym uprawnieniem notariuszy miałaby być możliwość wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Niekarany dyscyplinarnie notariusz, który przez co najmniej 3 lata prowadzi kancelarię notarialną, zgodnie z Projektem ustawy, mógłby zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie upoważnienia do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nowelizacja prawa o notariacie przewiduje następującą regulację w tym zakresie:

„Na pisemny wniosek notariusz wydaje notarialny nakaz zapłaty obejmujący roszczenia w kwocie do 75 tysięcy złotych, jeżeli zasadność dochodzonego roszczenia nie budzi wątpliwości, w szczególności, gdy dochodzone roszczenie udowodnione jest dołączonym do wniosku:

  1. dokumentem urzędowym;
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.”

W przypadku gdyby notariusz nie dostrzegł podstaw do wydania notarialnego nakazu zapłaty, będzie mógł sporządzić protokół, który miałby zostać doręczony wnioskodawcy.  Projekt ustawy zakłada pewne ograniczenia w liczbie wydanych w danym miesiącu przez notariusza notarialnych nakazów zapłaty. Zgodnie z planowaną regulacją miesięczny limit miałby wynosić 200 nakazów zapłaty miesięcznie.

Autorzy: Ernest Bucior, radca prawny Russell Bedford Poland

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O