wtorek, 26 kwiecień 2022 07:06

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie zapewnienia płatności bezgotówkowych

W ramach pakietu nowelizacji pod szumną nazwą Polski Ład, którego rozwiązania w przeważającej mierze weszły w życie z początkiem stycznia 2022 r., celem rozniecenia nowego impulsu dla stopniowo rosnącej tendencji rynkowej w zakresie płatności bezgotówkowych, a przy tym w dążeniu do przeciwdziałania i zwalczania szarej strefy obracającej się głównie wokół transakcji gotówkowych[1], rodzimy ustawodawca zadecydował o nałożeniu na znaczącą część przedsiębiorców obowiązku polegającego na zapewnieniu możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Mowa tutaj o regulacji dodanej w art. 19a ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z omawianym przepisem, zapewnienie płatności m.in. poprzez terminale płatnicze dotyczy przedsiębiorców obowiązanych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a więc przede wszystkim przedsiębiorców z niektórych branż, dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Co więcej obowiązek ten musi zostać urzeczywistniony w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu oraz poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Dodatkowym novum, z którym część przedsiębiorców będzie zmagać się od 1 lipca 2022 r., będzie obowiązek zapewnienia współpracy pomiędzy wykorzystywanym terminalem płatniczym oraz kasą rejestrującą, umożliwiającą połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas.

Chodzi o tzw. kasy online, które w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w sposób bezpośredni, ciągły i zautomatyzowany umożliwiają fiskusowi monitorowanie i analizę danych o zdarzeniach zaistniałych w związku z eksploatacją kasy, m.in. rodzaju, ilości i terminie sprzedaży, jak również danych o zdarzeniach zapisywanych w pamięci kas rejestrujących, mających znaczenia dla ich pracy, m.in. fiskalizacji kasy, zmianie stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży, czy dacie dokonania przeglądów technicznych.

Na marginesie należy przypomnieć, że ustawodawca przewidział szereg preferencji podatkowych, które mają zachęcić jak największą rzeszę przedsiębiorców do wdrożenia w swoich przedsiębiorstwach kas online. Można tutaj wymienić szybki (15-dniowy) termin zwrotu podatku VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych (u których udział transakcji bezgotówkowych zaewidencjonowanych na kasach online lub wirtualnych wynosi co najmniej 80%), czy ulgę na wydatki związane z nabyciem i eksploatacją terminala (np. opłaty intercharge, czy opłaty systemowe).

Na koniec należy zaznaczyć, że przedsiębiorcy objęci analizowaną regulacją muszą mieć na uwadze, że w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, niedopełnienie obowiązku zapewnienia współpracy pomiędzy kasą online oraz wykorzystywanym terminalem płatniczym zostało obwarowanen  karą w wysokości 5.000 zł, nakładaną w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego.

Biorąc pod uwagę krótki termin do wdrożenia wspomnianej współpracy kas fiskalnych oraz terminali płatniczych, przedsiębiorcy już teraz powinni rozważyć powzięcie odpowiednich kroków, umożliwiających zadośćuczynieniu analizowanym regulacjom.

[1] uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1532) - https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR