piątek, 11 czerwiec 2021 10:59

Prawnicy wetują zmiany w zakresie wyłączenia jawności rozpraw

Po raz kolejny prawnicy zrzeszeni wokół Fundacji Court Watch Polska protestują przeciw wprowadzeniu z nowelą kodeksu postępowania cywilnego ograniczeń jawności rozpraw. Fundacja apeluje do Prezydenta o zawetowanie ustawy.

Ustawa z dnia 28.05.2021 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw podważa zdaniem prawników (dalej: kc) Art. 45. Konstytucji, według którego:

  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Wyłączanie jawności, ujęte w nowelizacji, zakładające odebranie stronom prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec tej decyzji, stoi też w rażącej opozycji do art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Ustawa łamanie Konstytucję i prawa człowieka także poprzez zapis, który pozwala kwalifikować postępowania do trybu niejawnego tylko na podstawie decyzji sędziego przewodniczącego, przy czym ustawa nie precyzuje żadnych kryteriów podejmowania tej decyzji, co de facto oznacza, że każda rozprawa podlegająca kc będzie mogła przebiegać trybem, wykluczającym obecność publiczności czy mediów. Jak zaznacza Court Watch Polska, narazi to Skarb Państwa na straty, ponieważ każda z decyzji podjętych na tego typu niezgodnych z prawem nadrzędnym rozpraw może zostać podważona.

Rząd tłumaczy wprowadzenie zmian sytuacją pandemiczną, jednak – jak czytamy w apelu Fundacji – środek ten jest nieproporcjonalny w związku z wygaszeniem pandemii COVID. Ponadto bez wprowadzeniu stanu wyjątkowego nie można ograniczać obywatelom podstawowych praw, a takim jest prawo do sprawiedliwego i jawnego postępowania sądowego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR