czwartek, 24 wrzesień 2020 09:59

Vacatio legis tzw. Piątki dla zwierząt ma zostać wydłużone

"Puppy Eyes" by Aplomb is licensed under CC BY-SA 2.0 "Puppy Eyes" by Aplomb is licensed under CC BY-SA 2.0

Wokół tzw. ustawy futerkowej tworzy się spore zamieszanie. W tle interesy branży futrzarskiej, rolniczej, ochrona zwierząt i oczywiście sumy, jakie rząd będzie musiał przeznaczyć na między innymi odszkodowanie czy uruchomienie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.

W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 378, 597 i 625, druk senacki nr 209; dalej: „Projekt”). Projekt zakłada, jak wskazuje jego uzasadnienie, „wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu”. Po pierwszym czytaniu w Senacie już wiemy, że pewne kwestie będą doprecyzowane. Na pewno problematyczne będzie vacatio legis ustawy, jak też odszkodowania dla poszkodowanych branż.

Prezydent nie wyklucza skierowania Projektu do Trybunału Konstytucyjnego, w związku z łamaniem prawa własności czy praw przedsiębiorców, którym Konstytucja gwarantuje wolność gospodarczą, a "5 dla zwierząt" w kilku punktach ją łamie.

Głos Rzecznika MŚP

Na braki w ustawie zwrócił uwagę Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W liście skierowanym do Marszałka Senatu, Adam Abramowicz zwraca uwagę na to, że proponowany termin wejścia w życie przedmiotowej regulacji (w Projekcie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia), należy uznać za zbyt krótki. Proponowany przez rzecznika termin na wdrożenie przepisów o zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz o ograniczeniu uboju rytualnego, to 5 lat.

Rzecznik zwraca też uwagę na art. 11 Projektu, który zbyt ogólnie przewiduje prawo do rekompensaty z budżetu państwa, z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt, nie precyzując szczegółów.

Problematyczne mogą też być przepisy rykoszetem uderzające w działalność przedsiębiorców prowadzących prywatne schroniska dla bezdomnych zwierząt. Będą oni zmuszeni dokonać istotnych zmian w profilu działalności, tak aby na pewno nie czerpać z pomocy zwierzętom korzyści majątkowych. Eksperci zwracają uwagę na radykalny charakter takiego rozwiązania. Być może lepszym pomysłem byłoby tak jak dotychczas kontrolowanie schronisk, które w wersji prywatnej niejednokrotnie są lepiej prowadzone niż te państwowe, samorządowe czy prowadzone przez organizacje pomocowe.

Losy Projektu po pierwszym czytaniu w Senacie

Senacka komisja odniosła się do postulatów między innymi Rzecznika MŚP i proponuje wydłużenie vacatio legis, przy czym PSL postuluje dziesięcioletni okres przejściowy, a PiS waha się nad przyjęciem okresu trzyletniego. Sprawdzane są vacatio legis dla podobnych ustaw w innych krajach. Doprecyzowane mają zostać odszkodowania. PSL proponuje ich mocny pakiet –

  • 10-letnie odszkodowania obliczane na podstawie dochodu z ostatnich 5 lat działalności firmy,
  • oddzielne rekompensaty za utylizację środków produkcji, zainwestowane środki trwałe, rekultywację terenu,
  • środki finansowe na przekwalifikowanie pracowników, którzy stracą pracę w wyniku zamknięcia branży futrzarskiej czy ograniczenia działalności innych podmiotów z sektora rolniczego, które będą zmuszone zamknąć działalność lub zmienić jej charakter. Padłą też propozycja udzielania pracownikom specjalnego zasiłku dla bezrobotnych przez rok, w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Debata trwa. Senat deklaruje, że rozpatrzy Projekt do 18.10., a Prezydent nie wyklucza skierowania go do Trybunału Konstytucyjnego, w związku z łamaniem prawa własności czy praw przedsiębiorców, którym Konstytucja gwarantuje wolność gospodarczą, a Projekt w kilku punktach ją łamie.

Autor: Katarzyna Kołbuś. Redaktor prowadząca RB Magazine. Od ponad 10 lat związana z prasą branżową, m.in. Gazetą Finansową i portalem ipip.com.pl, który poświęcony jest finansom, podatkom, prawu, polityce i gospodarce

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v