poniedziałek, 22 czerwiec 2020 11:33

Nowe, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na ostatniej prostej – wnioski po pracach Sejmu i Senatu

mindandi - pl.freepik.com mindandi - pl.freepik.com

Po pracach Senatu i zaproponowanych poprawkach, projekt tarczy 4.0. wrócił do Sejmu, który odrzucił większość poprawek, pozostawiając projekt praktycznie w jego pierwotnym brzmieniu. W chwili obecnej ustawa zostanie skierowana do Prezydenta RP, który zdecyduje o skierowaniu jej do dalszej kontroli lub o podpisaniu, a wtedy wejście w życie nowych przepisów jest już kwestią najbliższych dni. Oznacza to, że już wkrótce dłużnicy będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań, praktycznie już na chwilę obecną można podejmować działania przygotowawcze takie jak opracowanie spisu i prace nad wstępnymi propozycjami układowymi.

Zgłoszone przez Senat poprawki miały  trochę bardziej sformalizować nową, uproszczoną procedurę restrukturyzacyjną. Wszystkie zostały jednak odrzucone przez Sejm. Być może pośrednio przyczyną ich nieuwzględnienia był fakt, że treść proponowanych przepisów nie była spójna z pierwotnymi zapisami projektu – m.in. ze względu na zastosowane pojęcia oraz niektóre zapisy wprost przeniesione z innych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Wprowadzenie takich zmian mogłoby spowodować istotne trudności w interpretacji i praktycznym stosowaniu nowego rodzaju postępowania.

Zaproponowane przez Senat poprawki to m.in.

  • wprowadzenie warunku wcześniejszego przekazania przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności przed dokonaniem obwieszczenia otwierającego postępowanie restrukturyzacyjne,
  • wprowadzenie obowiązku sporządzenia planu restrukturyzacyjnego prze nadzorcę w terminie 14 dni od otwarcia,
  • wprowadzenie możliwości zmiany nadzorcy na wniosek wierzycieli,
  • ograniczenie możliwości rozpoczęcia postępowań układowych w ciągu 12 miesięcy po odmowie zatwierdzenia układu lub umorzeniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Pozostawienie projektu przepisów o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym ma ten skutek, że nowa procedura pozostanie faktycznie znacząco ułatwionym sposobem na otwarcie i przeprowadzenie restrukturyzacji. Zrozumiałym jest jednak również, że budzi to pewne zastrzeżenia co do ochrony interesów wierzycieli, szczególnie w kontekście pozycji jaką posiadają wierzyciele w innych rodzajach postępowań. W przypadku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego kluczowym jego celem jest umożliwienie podjęcia dłużnikowi szybkich i skutecznych działań, które pozwolą na uniknięcie pogłębienia kryzysu w przedsiębiorstwie prowadzącego do upadłości.

Zmianie uległ też tytuł samej ustawy. Wnowym brzmieniu już w tytule znalazła się informacja, że ustawa dotyczy również postępowania restrukturyzacyjnego, aktualnie tytuł ustawy brzmi:

„Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma być oparte o obowiązującą procedurę postępowania o zatwierdzenie układu, jednak dzięki wprowadzeniu istotnych modyfikacji, nowa procedura ma szansę zyskać znacznie większą popularność niż sporadycznie stosowanie postępowanie o zatwierdzenie układu.

Kluczowe elementy projektowanego rozwiązania:

  • wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie jednostronnego oświadczenia dłużnika – momentem wszczęcia będzie dzień dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  • z dniem dokonania obwieszczenia postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem ulega zawieszeniu, zawieszenie egzekucji obejmuje również wierzytelności zabezpieczone przez przewłaszczenie na zabezpieczenie;
  • wyłączona zostaje odpowiedzialność członków zarządu na analogicznych zasadach, jak w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  • zbieranie głosów dotyczących propozycji układowych od wierzycieli odbywać się będzie tak jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, jednak nadzorca układu będzie miał możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli, które będzie się mogło odbyć z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji (np. Skype, Zoom itd.);
  • w ciągu 4 miesięcy od otwarcia postępowania dłużnik powinien złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – w przeciwnym przypadku postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa.

 Autor:

Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs