środa, 17 czerwiec 2020 11:51

Kolejne zmiany tzw. „tarczy 4.0.” w zakresie fuzji i przejęć polskich przedsiębiorstw

4 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę w związku z pandemią Covid-19  dotyczącą daleko idących konsekwencji dla inwestowania w Polsce w niektórych sektorach gospodarki. Przepisy ustawy przewidują ochronę przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce, których wartość znacznie spadła z powodu kryzysu ekonomicznego wywołanego Covid-19 przed przejęciami inwestorów spoza Unii Europejskiej.

Ochronie podlegają spółki publiczne, podmioty posiadające aktywa określone jako „infrastruktura krytyczna” oraz sektory gospodarki z branży energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, przetwórstwa żywności, produkcji leków, chemikaliów i nawozów, materiałów wybuchowych, broni i oprogramowania w usługach dla ludności. Warunkiem ochrony jest kryterium przychodowe- obroty przedsiębiorstwa, które przekroczyło na terytorium Polski w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych, poprzedzających planowane przejęcie, równowartość 10 000 000 euro.

Przedsiębiorstwo zagraniczne ma obowiązek zawiadomienia o planowanej transakcji fuzji i przejęcia przed realizacją transakcji. Brak zawiadomienia o planowanej transakcji powoduje jej nieważność lub brak możliwości wykonywania prawa głosu z udziałów lub akcji podmiotu objętego ochroną, dodatkowo przewidywana jest grzywna do 50 000 000 zł albo kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obie kary łącznie.

Organem kontroli jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może wszcząć z urzędu postępowanie sprawdzające. W terminie 30 dni roboczych od dnia wszczęcia postępowania sprawdzającego organ kontroli wydaje decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania kontrolnego, które powinno być zakończone w ciągu 120 dni kalendarzowych. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z ustawy przewiduje się surowe kary finansowe, a także kary ograniczenia wolności dla osób fizycznych.

Sprzeciw w drodze decyzji wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną  może nastąpić w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych,  braku dodatkowych pisemnych wyjaśnień, braku możliwości ustalenia czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego albo siedzibę na terytorium UE.  Co istotne organ kontroli może zgłosić sprzeciw, jeżeli istnieje  przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

5 czerwca 2020 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Pozostałe, szczegółowe informacje na temat prawa zawartego w Tarczy antykryzysowej znajdziecie Państwo w naszym Poradniku: www.russellbedford.pl/uslugi/poradnik-antykryzysowy

Autor: Michał Zawiła

Partner w RB Restrukturyzacje. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, nr wpisu 1050. Adwokat wpisany na listę przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs