poniedziałek, 08 czerwiec 2020 06:49

Dobrowolne umorzenie akcji

Kodeks spółek handlowych daje możliwość zarówno umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i umorzenia akcji w przypadku spółki akcyjnej. Warto jednak pamiętać, że  procedura umorzenia akcji w przypadku spółki akcyjnej przebiega w odmienny sposób.

Treść art. 359 ust. 1 ustawy z dnia Kodeks spółek handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 505, dalej jako „k.s.h.”) wskazuje na dwa podstawowe sposoby umorzenia akcji : dobrowolne oraz przymusowe. Ustęp 5 i 6 art. 359 k.s.h. reguluje natomiast tzw. umorzenie automatyczne. Z uwagi na obszerność tematyki związanej z umorzeniem akcji, niniejszy artykuł skupia się dobrowolnym umorzeniu akcji.

Ważna treść umowy oraz obligatoryjne obniżenie kapitału zakładowego

Zgodnie z treścią art. 359 ust. 1 k.s.h. akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Nie jest możliwie dokonanie dobrowolnego umorzenia akcji, jeżeli statut spółki akcyjnej nie przewiduje możliwości umorzenia akcji w ogóle, bądź nie przewiduje możliwości umorzenia akcji w trybie dobrowolnym.

Ponadto, w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie akcji, obowiązkowo wymaga obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, niezależnie od tego czy umorzenie akcji ma nastąpić z czystego zysku.

Podjęcie uchwały kierunkowej oraz zawarcie umowy nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Doktryna oraz praktyka wskazują, że w tym miejscu należy wskazać, iż uchwałę podejmowaną w przedmiocie umorzenia akcji poprzedza podjęcie tzw. „uchwały kierunkowej”[1], zezwalającej na nabycie akcji w celu umorzenia oraz regulującej szczegółowo jego przebieg.

Następnie, pomiędzy spółką a akcjonariuszem powinna zostać podpisana umowa nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. W przeciwieństwie do umowy nabycia udziałów w celu ich umorzenia, w przypadku umowy nabycia akcji nie ma potrzeby poświadczania przez notariusza podpisu pod ww. umową.

Uchwała dotycząca umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki

Uchwała podejmowana w przedmiocie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o podstawę prawną to wynika ona przede wszystkim z art. 359 ust. 1 k.s.h oraz z samej treści statutu spółki. Sposób obniżenia kapitału zakładowego może odnosić się do kwestii zniszczenia dokumentu akcji[2]. W przypadku gdy umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia jako uzasadnienie braku wynagrodzenia wskazuję się zgodę akcjonariusza na umorzenie bez wynagrodzenia[3].

W następnej kolejności podejmowana jest uchwała w przedmiocie kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki w tym zakresie.

W tym miejscu trzeba mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 415  § 1 k.s.h. uchwała dotycząca m.in. zmiany statutu, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego, zapada większością trzech czwartych głosów.

Ogłoszenie uchwały, postępowanie konwokacyjne, obowiązek zgłoszenia do KRS

Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzyciele spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, wzywani są do zgłoszenia swoich roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. W niektórych przypadkach nie ma jednak obowiązku przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego (art. 457 k.s.h.).

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Umorzenie akcji następuje w momencie zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego.

[1] Niewęgłowski Adrian, Dobrowolne umorzenie akcji, LEX 2013

[2] Ibid

[3] Ibid

 

Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Adwokat w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs