czwartek, 28 maj 2020 06:13

KIO wraca do orzekania

Tak jak w przypadku większości instytucji oraz organów państwowych, tak też działalność Krajowej Izby Odwoławczej została sparaliżowana w związku z  pandemią COVID-19. Teraz praca izby zostaje przywrócona, z pewnymi obostrzeniami.

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) stanowi jedną z kluczowych instytucji administracji państwowej. Stoi na straży prawidłowości prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych. Czasowe zawieszenie jej pracy wywołało spore zamieszanie.

Stawiennictwo na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania oraz na rozprawie nie jest obowiązkowe, a strony i uczestnicy postępowania mają prawo do zamknięcia rozprawy przedstawić pisemne stanowiska.

Artykuł 15zzs ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, stanowił, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów (zob. art. 15zzs ust. 1 pkt 10) nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych nie dotyczy m.in. postępowań odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Z drugiej strony dla uczestników rynku zamówień publicznych bardzo ważny jest również przepis art. 15zzs ust. 6, który stanowił, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych.

W konsekwencji doszło do sytuacji, w której składane były odwołania, natomiast de facto nie mogły być one rozpoznawane z racji nieprzeprowadzenia przez KIO rozpraw. Brak rozpoznawanych na bieżąco rozpraw wywołał zawieszenie dalszego prowadzenia postępowań z tytułu zamówień publicznych, bowiem zamawiający nie miał możliwości zawarcia umowy do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

W związku z wejściem w życie w dniu 16 maja 2020 roku ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku  z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uchylony został m.in. przepis 15zzs ust. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W rezultacie Krajowa Izba Odwoławcza ponownie rozpatruje sprawy na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w trybie określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Na stronie internetowej Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć informację iż przez okres, w którym sprawy odwoławcze nie mogły być rozpoznawane na posiedzeniach  i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza wydawała postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na skutek uwzględnienia odwołania lub wycofania odwołania, postanowienia w sprawie wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jak również uchwały do zastrzeżeń wyników kontroli Prezesa UZP.

Krajowa Izba Odwoławcza, tak jak w przypadku innych instytucji, zobowiązana jest do zachowania standardów bezpieczeństwa. Wprowadzono m.in. godziny, w których mają odbywać się rozprawy oraz posiedzenie ograniczono liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w siedzibie Krajowej Izbie Odwoławczej.

Stawiennictwo na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania oraz na rozprawie nie jest obowiązkowe, a strony i uczestnicy postępowania mają prawo do zamknięcia rozprawy przedstawić pisemne stanowiska.

W przypadku osobistego stawiennictwa na posiedzeniu lub rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocników stron i uczestników postępowania odwoławczego zaleca się ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum (tam gdzie jest to możliwe o udział w rozprawie ma brać jeden pełnomocnik).

Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Adwokat w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v