środa, 20 maj 2020 09:55

Sądownictwo powoli się odmraża. Terminy zaczynają biec

Rozpoczęcie biegu terminów procesowych skorelowało się ze stopniowym powrotem do pracy w budynkach sądów zarówno sędziów, jak i pozostałych pracowników. W konsekwencji od ok. tygodnia można zauważyć tendencję związaną z wyznaczaniem terminów rozpraw oraz posiedzeń, które mają się odbyć w najbliższym czasie. Nadal jednak obowiązują restrykcje związane z zachowaniem higieny oraz bezpieczeństwa w budynkach sądów.

Wraz z kolejną nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 568 (dalej jako „Ustawa”), wprowadzoną poprzez wejście w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (dalej jako „Nowelizacja”) zmieniły się przepisy odnoszące się do funkcjonowania sądownictwa. W tym zakresie szczególnym istotnym zagadnieniem jest kwesta dotycząca biegu terminów procesowych oraz materialnoprawnych.

W związku z rozpoczęciem biegu terminów procesowych problematyczna może się okazać się ich realizacja. W placówkach poczty polskiej nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące przyjmowania interesantów, które są niestety przyczyną długich kolejek oraz w konsekwencji ograniczonej możliwości wysłania korespondencji.

Terminy zawieszone już od 31 marca 2020 roku

Na mocy nowelizacji Ustawy, która weszła w życie w dniu 31 marca 2020 r., zgodnie z art. 15zzr i art. 15zzs tejże, zawieszony został bieg zarówno terminów materialnoprawnych jak i procesowych wskazanych w ww. przepisach. W konsekwencji terminy procesowe wskazane, które biegły w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu  31 marca 2020 r. – uległy od dnia 31 marca 2020 r. zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Z drugiej strony na mocy nowelizacji Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. został wstrzymany bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Wznowienie biegu terminów procesowych i materialnoprawnych

Na mocy art. 68 Nowelizacji, terminy materialnoprawne, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 Ustawy oraz terminy procesowe, o których mowa w art. 15zzs Ustawy, których bieg nie rozpoczął się bądź uległ zawieszeniu w dniu 31 marca 2020 r., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Nowelizacji.

Nowelizacja (poza wyjątkami wskazanymi w jej treści) weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszeniu nowelizacji za wyjątkiem przepisów wskazanych w treści ustawy z dnia 14 maja 2020 r. Nowelizacja została ogłoszona w  Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2020 r., zatem większość jej przepisów, w tym art. 68 wszedł w życie 16 maja 2020 r. Właśnie od tego terminu, tj. od 16 maja 2020 r., ma być liczony siedmiodniowy termin, od którego zaczną biec zarówno terminy procesowe jak i materialnoprawne wskazane w Ustawie w art. 15zzr i art. 15zzs. W konsekwencji terminy procesowe jak i materialnoprawne zaczną biec w dniu 23 maja 2020 r.

Ponadto z dniem wejścia w życie Nowelizacji, tj. 16 maja 2020 r., rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Warto na koniec zwrócić uwagę na to, że odmrażaniu sądownictwa towarzyszą środki ochronne, ponieważ pandemia nadal zbiera swoje żniwo. Rozprawy i posiedzenia, które mają odbywać się w budynku sądu, są dopuszczalne w przypadkach gdy ich odbycie nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących, z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy ich uczestnikami oraz z dodatkowymi zabezpieczeniami w postaci masek i dostępnych środków do dezynfekcji dłoni.

Trzeba mieć na uwadze, iż w związku z rozpoczęciem biegu terminów procesowych, problematyczna może się okazać się ich realizacja. W placówkach poczty polskiej nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące przyjmowania interesantów, które są niestety przyczyną długich kolejek oraz w konsekwencji ograniczonej możliwości wysłania korespondencji.

źródło: www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/bezpieczne-przywracanie-normalnej-pracy-sadow--tarcza-antykryzysowa-30-zaczyna-obowiazywac

 Autor: Hanna Żołnierkiewicz 

Adwokat w Departamencie Prawnym. Od 2017 roku związana z Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp.k. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz przedsiębiorców w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz w zakresie prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego i prawa rynku kapitałowego. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym sporządza dokumentację korporacyjną, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Reprezentuje również klientów przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5