piątek, 17 kwiecień 2020 10:20

Przygotowana likwidacja - zmiany od 24 marca 2020 roku

Przygotowana likwidacja, tzw. pre-pack funkcjonuje w polskim prawie od ponad 4 lat. Nowelizacja przepisów dotyczących tej procedury weszła w życie 24 marca  2020 r. Głównym celem zmian jest usprawnienie i unormowanie procedury pre-pack.

Pre-pack oznacza ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym przejęciu przedsiębiorstwa, jego części lub istotnych składników majątkowych przez inwestora, co nie nie skutkuje likwidacją. Przedsiębiorstwo może nadal funkcjonować, a nabywca nie jest obciążony długami poprzedniego właściciela. Najważniejszą cechą tej procedury jest sprzedaż składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa za wyższą kwotę, niż w przypadku standardowej likwidacji masy upadłości.

Przed nowelizacją instytucja pre-pack unormowana zgodnie z art. 56a - 56h ustawy prawo upadłościowe dedykowana była wprost dla przedsiębiorców, a wykorzystanie przygotowanej likwidacji w przypadku upadłości konsumenckiej było wątpliwe i wynikało jedynie z doktryny. Ustawodawca w przepisach regulujących postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych dodał art. 4912 ust. 1a, który bezpośrednio pozwala na stosowanie przepisów przygotowanej likwidacji także w przypadku postępowania upadłościowego osób fizycznych.

Istotne zmiany procedury

Wnioskodawcą może być zarówno dłużnik jak i wierzyciele, dodany art. 56a ust. 6 stanowi, że wniosek może dotyczyć więcej niż jednego nabywcy, co wpłynie na współpracę pomiędzy inwestorami, którzy są zainteresowani innymi składnikami majątku. Dodatkowo przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży (w przypadku tych samych składników majątku).

Konieczność wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny, takie rozwiązanie zabezpiecza ofertę. Wadium jest zwracane w przypadku, gdy nabywca nie został uwzględniony, wniosek został oddalony, odrzucony albo gdy umorzono postępowanie. Ponadto syndyk zatrzymuje wadium, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z winy nabywcy.

Po złożeniu wniosku sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego, który składa sprawozdanie obejmujące w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, a także istotnych informacji dot. kwestii przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych  oraz informacji potrzebnych do rozpoznania wniosku.

Obwieszcza się złożenie wniosku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciele o fakcie złożenia wniosku są powiadamiani i mają prawo do ustosunkowania się w terminie 14 dni.

Sąd zatwierdza wniosek po upływie 30 dni od dnia obwieszczenia oraz po upływie co najmniej  14 dni od dnia doręczenia wniosku wierzycielom zabezpieczonym na majątku dłużnika, którego dotyczy ten wniosek.

Usprawnienie procedury pre-pack należy ocenić pozytywnie. W szczególności warto zwrócić uwagę na fakt skrócenia czasu postępowania upadłościowego i pełniejsze oraz szybsze zaspokojenie wierzycieli, jak też – ujednolicenie praktyki sądowej.

Autor: Michał Zawiła

Partner w RB Restrukturyzacje. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny, nr wpisu 1050. Adwokat wpisany na listę przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Masz pytanie z zakresu restrukturyzacji?

andrzej dmowski1

Warszawa

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej,dmowski@russellbedford.pl

michal zawila

Katowice

Michał Zawila

Partner
tel: 32 73 13 420
email: michal.zawila@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v