piątek, 03 styczeń 2020 07:58

Dobra wiadomość dla kredytobiorców – w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, bank zobowiązany jest zwrócić część prowizji

 photo created by freepik - www.freepik.com photo created by freepik - www.freepik.com

Sąd rozstrzygał spór związany z wykładnią art. 49 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1083). Zgodnie z tym przepisem, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Dotychczas, żadnych sporów nie budziło to, że w przypadku wcześniejszej spłaty długu, kredytobiorca nie jest obowiązany do uiszczania odsetek za skrócony okres kredytowania. Wątpliwości wzbudzało, czy podobna „ulga” dotyczy innych opłat pobieranych za udzielenie kredytu, w szczególności – prowizji.

Korzystny dla konsumentów wyrok TSUE

Sprawa zwrotu części prowizji kilka miesięcy temu była rozstrzygana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 11 września 2019 r. w sprawie Lexitor (C-383/18). Dokonując analizy prawnej, TSUE powołał się na art. 8 Dyrektywy Rady z dnia 22 grudnia 1986 r., zastąpionej dyrektywą 2008/48. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku wypełnienia zobowiązań określonych w umowie przed ustalonym czasem, konsument ma prawo do słusznego zmniejszenia całkowitego kosztu kredytu. TSUE wskazał, że przepis ten należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. TSUE zajął zatem stanowisko korzystne konsumentów, którzy spłacili całość kredytu przed terminem. 

Korzystny dla konsumentów wyrok SN

Tytułowa uchwała SN została wydana w dniu 12 grudnia 2019r., w składzie 3-osobowym, w sprawie o sygnaturze III CZP 45/19. Uchwała ta wtóruje interpretacji przyjętej przez orzeczenie TSUE i jest równie korzystna dla kredytobiorców toczących spór z bankami. 

W uchwale SN ustosunkował się do zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Pytanie brzmiało: „Czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?”

Odpowiadając, SN podjął uchwałę, która dała konsumentom spłacającym kredyt przed terminem kolejne, ważne narzędzie w walce z bankami. Uchwała SN stanowi, że przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu.

Niestety w dalszym ciągu zdarza się, że banki nie chcą zwracać pobranych prowizji kredytobiorcom, którzy wcześniej spłacili zaciągnięty kredyt. Jeżeli złożenie reklamacji do banku z żądaniem zwrotu wszelkich prowizji i opłat nie przyniesie pożądanych rezultatów, konsumentowi pozostaje droga sądowa. Uchwały takie jak omawiana w niniejszym artykule, dają kredytobiorcom realne szanse na skuteczne żądanie zwrotu pieniędzy od banku w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. 

Autor: Przemysław Lach, aplikant radcowski Russell Bedford 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC