środa, 01 styczeń 2020 23:41

Wysokie kary za obrót „kopciuchami” – czy to koniec kopcących trucicieli?

Photo by Annie Spratt on Unsplash Photo by Annie Spratt on Unsplash

Zanieczyszczenie powietrza to temat wciąż niezwykle aktualny, a za ewentualne uchybienia przepisom grożą dotkliwe kary. Warto więc przyjrzeć się, co istotnego zmieniło się w przepisach mających na celu zwalczanie zanieczyszczonego powietrza i niewydajnych kotłów grzewczych, zwanych popularnie „kopciuchami”.

Choć nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska weszła w części w życie już 23 listopada 2019 r., to dopiero wraz z 1 stycznia 2020 r. obowiązuje w pełni. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie luk i zapewnienie wykonalności, wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (dalej zwane „Rozporządzeniem”) i wchodzącymi w życie przepisom prawa unijnego.

Zmiana przepisów ma także przyczynić się do skutecznej kontroli spełniania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW

Koniec importu „kopciuchów”

Dotychczas restrykcyjnymi wymaganiami nie były objęte kotły grzewcze, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE). Wyjątek ten dotyczył także produktów z Turcji lub kotłów zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). 

Umożliwiało to wprowadzenie na rynek kotłów o odbiegającej od wymaganego Rozporządzeniem progu emisji zanieczyszczeń oraz efektywności spalania. Mając na uwadze potrzebę ograniczenia negatywnego wpływu kotłów niespełniających wymagań emisji na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, ustawodawca wprowadził nowe przepisy ograniczające możliwość wprowadzenia do obrotu krajowego, kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, jeżeli nie spełniają wymagań Rozporządzenia.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji, nawet produkty wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, Turcji albo wyprodukowane w państwie EFTA będącym stroną EOG, muszą spełniać normy w skazane w Rozporządzeniu, jeżeli miałyby zostać wprowadzone do obrotu. W konsekwencji, została usunięta luka w prawie, umożliwiająca dosyć swobodny obrót „kopciuchami” na terytorium Polski.

Inspekcja Handlowa na ekostraży 

Zmiana przepisów ma także przyczynić się do skutecznej kontroli spełniania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Stanie na straży obrotu kotłami odpowiedniej jakości (a przy okazji czystszego powietrza) zostanie powierzone Inspekcji Handlowej. W przypadku, gdy kocioł nie będzie spełniał odpowiednich norm, to Inspekcji Handlowej będzie przysługiwało uprawnienie do ograniczenia wprowadzania urządzeń do obrotu oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Ujmując rzecz precyzyjniej – administracyjną karę pieniężną wymierzać będzie wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji.

Sprzedaż „kopciucha” nie popłaci – kary pieniężne od 10 000 zł

Administracyjne kary pieniężne będzie mogła wymierzać wspomniana już Inspekcja Handlowa na przedsiębiorcę, który wprowadzi do obrotu kocioł, nieodpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu. Przedsiębiorcy dopuszczającemu się wprowadzenia do obrotu kotłów niespełniających wymagań z Rozporządzenia, grozi kara pieniężna w wysokości 5 % przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Kara pieniężna niemniej jednak nie może wynosić mniej niż 10 000 zł. Ustawodawca przewidział także rozwiązanie na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie osiągnął przychodu albo nie prowadził działalności gospodarczej – wtedy administracyjna kara pieniężna wynosi 10 000 zł.

Nie ma dymu bez ognia

W dotychczasowym stanie prawnym bardzo często na rynek (w tym w znacznej części do konsumentów) konsumentów trafiały kotły grzewcze niespełniające wymagań najwyższej (piątej) klasy efektywności grzewczej. Choć nowelizacja przepisów Prawa o ochronie środowiska z pewnością przyczyni się do zmniejszenia się obrotu „kopciuchami”, to ograniczenie obrotu nie wygasi samego ogniska problemu, a jedynie nieco rozwieje dym symptomów.

Pamiętać bowiem należy, że najczęściej o wyborze kotła i paliwa decydują przede wszystkim takie czynniki jak cena i dostępność – dopóki więc szala opłacalności (nawet złudnej), będzie się przechylać w stronę nieefektywnych pieców albo nie będzie możliwe skorzystanie z innych źródeł ogrzewania (choćby gazowe lub miejskie), tak długo problem „kopciuchów” nie zostanie rozwiązany – nawet instrumentami ustawowymi

Autor: Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
10hreply
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz
RB__Poland Resort zapowiada, że pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana w ramach tarczy antykryzysowej będzie umarzana z a… https://t.co/4cfsuEYHgu