poniedziałek, 25 listopad 2019 13:45

Naruszenie ochrony danych osobowych w SGGW 

Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadzi czynności kontrolne dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW w komunikacie informuje, że dane zostały wykradzione przez jej pracownika, wbrew prawu i wbrew obowiązującym na uczelni procedurom.

Naruszenie ochrony danych osobowych związane jest z kradzieżą laptopa użytkowanego przez jednego z pracowników SGGW. Na dysku znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych na studia w SGGW w ostatnich latach. Chodzi tu o imiona, nazwiska, pesele, adresy zamieszkania, dane dotyczące serii i numeru dokumentów tożsamości, nr telefonów komórkowych, czy wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Co ważne, nawet jeśli jeszcze nie doszło do wykorzystania danych osobowych, osoby których dane przetwarzano niezgodnie z przepisami, mogą dochodzić: zadośćuczynienia za narażenie na obawę przed kradzieżą tożsamości i koszty poniesione w celu ograniczenia ryzyka negatywnych konsekwencji

Osoby, których dane osobowe zostały naruszone, zarzucają uczelni brak odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych pozwalających na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Ponieważ sprawa nie kwalifikuje się do rozpoznania w trybie pozwu zbiorowego, tysiące osób rozważa złożenie pozwów indywidualnych przeciwko SGGW.

Tymczasem SGGW w komunikacie zamieszczonym na jej stronie internetowej informuje, że dane osobowe studentów i kandydatów na studia w SGGW zostały wykradzione, gdyż jeden z pracowników lekkomyślnie kopiował je na przenośny komputer. Z kolei dziś pojawiło się doniesienie medialne, że o kradzież podejrzanych jest trzech obywateli Gruzji.

PUODO wszczyna czynności kontrolne

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych od SGGW i podjął czynności kontrolne. Mają one na celu ustalenie, czy przetwarzanie danych osobowych w SGGW odbywa się zgodnie z RODO. 

Na podstawie czynności kontrolnych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokona oceny, czy administrator prawidłowo wypełnił m.in. obowiązek zawiadomienia o naruszeniu osób, których dane dotyczą (o ile faktycznie wystąpiła sytuacja, w której administrator faktycznie ma obowiązek zawiadomienia). W przypadku poważnych naruszeń (z jakim mamy prawdopodobnie do czynienia w tym przypadku), bardzo ważny jest czas reakcji. 

Dlatego, gdyby okazało się np. że administrator powinien powiadomić nie tylko Prezesa UODO, ale także osoby, których dotyczy dane zdarzenie, a tego nie zrobił,  wówczas można szybko wskazać mu taką  konieczność. Bardzo ważne jest bowiem, by osoby, których dane zostały np. ujawnione czy skradzione albo w inny sposób naruszone, mogły po takim powiadomieniu jak najszybciej same podjąć działania, które zabezpieczą je przed kolejnymi zagrożeniami.

Konsekwencje

Co ważne, nawet jeśli jeszcze nie doszło do wykorzystania danych osobowych, osoby których dane przetwarzano niezgodnie z przepisami, mogą dochodzić: zadośćuczynienia za narażenie na obawę przed kradzieżą tożsamości i koszty poniesione w celu ograniczenia ryzyka negatywnych konsekwencji (np. koszty wymiany dowodu osobistego).

Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może złożyć skargę do Prezesa UODO. Niezależnie od złożenia skargi do Prezesa UODO, osoba taka może dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym. Jeżeli osoba taka poniosła ona szkodę majątkową lub niemajątkową, ma także prawo uzyskać od administratora odszkodowanie.

Autor: Przemysław Lach, aplikant radcowski Russell Bedford 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Brak zgody na dokonanie czynności na rzecz członka zarządu spółki nie powoduje nieważności czynności dokonanej na r… https://t.co/BjWsybo7j4
RB__Poland Nowe przepisy dotyczące magazynu call-off stock już obowiązują - Russell Bedford https://t.co/t0wGajH6KO
RB__Poland @PolskaPolicja Policja nie powinna pozwalać na komentarze bazujące na mowie nienawiści, a pod tymi dwoma wybiórczym… https://t.co/rMglFDjqmQ
RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx