piątek, 18 październik 2019 07:29

Zmiana zakresu odpowiedzialności karnej za niegospodarność 

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza zmianę zakresu odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa określonego w art. 296 kodeksu karnego w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowy zakres kar za niegospodarność nie znajduje uzasadnienia ani w aspekcie ekonomicznym, ani aksjologicznym.

Powyższy przepis kształtuje odpowiedzialność karną za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym poprzez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na osobie odpowiedzialnej obowiązku. Przedmiotem ochrony w art. 296 jest prawidłowe gospodarowanie i odpowiedzialne zajmowanie się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osób wymienionych w tym przepisie. Natomiast według O. Górniok przepis chroni interesy każdego, kto na określonej w nim podstawie powierza innej osobie zajmowanie się jego sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą.

Nowe uregulowanie może odstraszyć osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi spółki, gdyż z obawy przed grożącą odpowiedzialnością karną nie będą one podejmować działań wysokiego ryzyka, które w przyszłości mogłyby spółce przynieść ogromne dochody

Nowy zakres kar

Ustawa wprowadza nowy przepis art. 306a., który w § 1 stanowi: Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (5.000.000,00 złotych), podlega karze pozbawienia wolności na czas od lat 3 do 20, a w § 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (10.000.000,00 złotych), podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.

Kara pozbawienia wolności zaproponowana przez ustawodawcę za niegospodarność jest wyższa niż kara za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy lub innego ciężkiego kalectwa – która według nowej ustawy jest zagrożone karą od 3 do 20 lat, bądź za obcowanie z małoletnim poniżej 7 roku życia czy handel ludźmi – zagrożone karą również od 3 do 20 lat. Można tu śmiało postawić tezę, że zdrowie i życie ludzkie jest dla ustawodawcy mniej warte niż dobra materialne, a konkretnie wpływy do budżetu, ściągane z przedsiębiorców.

Straszak dla zarządzających 

Powyższe uregulowanie może odstraszyć osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi spółki, gdyż z obawy przed grożącą odpowiedzialnością karną nie będą one podejmować działań wysokiego ryzyka, które w przyszłości mogłyby spółce przynieść ogromne dochody. Ponadto każda podjęta przez taką osobę decyzja, np. kupno nieruchomości, nieulokowanie środków na lokacie, zaciągnięcie kredytu, może w konsekwencji doprowadzić do postawienia zarzutów i skazania na karę pozbawienia wolności oscylującą w granicach 5 do 25 lat (gdy niegospodarność zostanie oceniona na kwotę 10.000.000 złotych). Warto zwrócić uwagę, że obecne procesy inwestycyjne zdecydowanie przewyższają kwotę 10.000.000 złotych. 

Trzeba podkreślić, że funkcjonowanie w obrocie gospodarczym jest obarczone ogromnym ryzykiem. Sama istota ryzyka to właśnie podejmowanie decyzji, które w swej istocie dążą do osiągnięcia gospodarczo korzystnego celu, co do którego nie mamy pewności, że zostanie osiągnięty.

Autor: Sylwia Jaszczuk, adwokat, współpracownik Russell Bedford Poland

 
 

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI
RB__Poland Kontrowersyjna zmiana w artykule 37a kodeksu karnego w Tarczy 4.0. - Russell Bedford https://t.co/lPAr7H4mU2