wtorek, 24 wrzesień 2019 06:49

Zmotoryzowani sięgną głębiej do portfeli – weszły w życie podwyżki maksymalnych stawek opłaty za parkowanie

photo created by freepik photo created by freepik

Z dniem 5 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, która dokonała zmian w ustawie o drogach publicznych, w zakresie regulującym kwestie stawki maksymalnych opłat za parkowanie. Oprócz podniesienia maksymalnych stawek za parkowania, w ustawie pojawia się nowość – możliwość ustanowienia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. 

Miasto o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców, obok istniejących już stref płatnego parkowania, po spełnieniu wymagań postawionych przez nową treść przepisów będzie mogło ustanowić dodatkową śródmiejską strefę płatnego parkowania. 

Śródmiejska strefy płatnego parkowania – procedura i wymagania

Do wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania konieczne jest zaistnienie dwóch warunków. 

W pierwszej kolejności muszą wystąpić okoliczności uzasadniające ustalenie zwykłej strefy płatnego parkowania, tj. między innymi znaczny deficyt miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

Jeżeli występują okoliczności, o których mowa wyżej, a ustanowienie samej strefy płatnego parkowania w ocenie samorządowców może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska, możliwe jest ustalenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala rada gminy lub rada miasta, na obszarach intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia. Śródmieściem w myśl ustawy jest faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście, o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców. 

Ustalenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania łączy się także z obowiązkami po stronie samorządu, ponieważ wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) analizy, która określi rotację parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz zakładany poziom rotacji parkujących pojazdów w strefie. 

Analiza powinna także uwzględniać różne poziomy wysokości opłat za postój w tej strefie.

Nowa wysokość opłat – stawki będą uzależnione od minimalnego wynagrodzenia

Dotychczasowo maksymalną wysokość opłaty określano kwotowo. Wraz z nowelizacją ustaloną sumę zastąpi nowy mechanizm. Wysokość opłat i opłaty dodatkowej została uzależniona od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Rada gminy lub rada miasta, ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania określa stawkę opłaty, ale opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać:

  1. w strefie płatnego parkowania – 3,37 zł czyli 0,15 % minimalnego wynagrodzenia,

  2. w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 10,12 zł, czyli 0,45 % minimalnego wynagrodzenia.

Natomiast opłata dodatkowa, pobierana w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój (błędnie określana popularnie „mandatem”), dotychczasowo ograniczona maksymalną kwotą w wysokości 50,00 zł, nie będzie mogła przekroczyć 10% wartości minimalnego wynagrodzenia (225,00 zł w 2019 r.).

Wzrost opłat na horyzoncie

Wraz z zapowiadanym wzrostem wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2600 zł w roku 2020, maksymalne stawki opłat za pierwszą godzinę postoju wzrosną jeszcze odpowiednio do 3,9 zł dla strefy płatnego parkowania oraz do 11,7 zł dla śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Dodatkowo, za brak biletu upoważniającego do parkowania zapłacimy już nie maksymalnie 225,00 zł a 260,00 zł.

Nie ulega więc wątpliwości, że korzystającym z miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania i na projektowanych śródmiejskich strefach dla zmotoryzowanych użytkowników dróg, w najbliższym czasie nie pozostanie nic innego jak sięgnąć głębiej do portfela. 

Autor: Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx
5hreply
RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3