piątek, 23 sierpień 2019 06:30

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie stanowi wynagrodzenia za wykonaną pracę

W jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego przeczytać możemy, iż wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego nie należy zaliczać do wynagrodzenia.

Interpretacja porusza sytuację, w której podatnikowi wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji. Przekroczenie kwoty odszkodowania na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350)podlegałoby opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70%. 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop nie stanowi wynagrodzenia za wykonaną pracę, lecz jest swego rodzaju rekompensatą za niewykorzystanie należnego urlopu, tym samym nie może zostać zaliczony do okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypłaty odszkodowania

Spółka akcyjna, w której Skarb Państwa dysponuje większością głosów, wystąpiła w dniu 19 czerwca 2019 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Spółka przedstawiła, iż członek jej zarządu w okresie od 15 lipca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. wykonywał swoje obowiązki w ramach umowy o pracę. Natomiast od 1 grudnia 2017 r. obowiązki te pełnił w ramach umowy cywilnoprawnej, tj. umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług zarządzania składało się z części stałej (miesięcznej) oraz zmiennej. Podkreślić należy, iż w umowie zawarta była klauzula o zakazie konkurencji, zgodnie z którą członek zarządu był zobowiązany, w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy, do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki. Z tego tytułu spółka zobowiązała się do wypłacania odszkodowania w wysokości równej sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, w sześciu miesięcznych ratach.W grudniu 2017 r. spółka wypłaciła podatnikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.Tymczasem zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT przy ustalaniu wysokości wypłacanego odszkodowania, powyżej którego kwota odszkodowania podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 70 proc., pod uwagę należy brać sumę wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypłaty odszkodowania, gdyż opodatkowaniu podlega tylko ta część odszkodowania, która przekracza wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług wiążącej go ze spółką w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania. W związku z tym spółka, obawiając się, iż może być zobowiązana do sporządzenia korekt deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R i PIT- 8AR za 2018 r.,chciała dowiedzieć się czy ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy będzie postrzegany przez organy skarbowe jako część wynagrodzenia za ostatnie 6 miesięcy, na podstawie, którego wyliczany będzie limit odszkodowania powyżej, którego zastosowanie będzie miała stawka 70%. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, iż w sytuacji, w której wartość wypłaconego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji przekroczyłaby wartość wynagrodzenia z wyłączeniem takich świadczeń jak: diety, zwrot kosztów związanych z podróżą służbową, świadczenia odszkodowawcze za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy, odpraw pieniężnych, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop czy też wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, płatnik byłby zobowiązany do poboru podatku w wysokości 70% od tej części odszkodowania, która przekraczałaby wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika. Wobec tego ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop nie stanowi wynagrodzenia za wykonaną pracę, lecz jest swego rodzaju rekompensatą za niewykorzystanie należnego urlopu, tym samym nie może zostać zaliczony do okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia wypłaty odszkodowania. 

Podsumowując, zdaniem spółki ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy powinien być uwzględniany w wynagrodzeniu, o którym jest mowa w art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT. Natomiast według Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowejistotą wynagrodzenia jest to, że przysługuje ono za pracę wykonaną, a ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie stanowi świadczenia wypłacanego w zamian za wykonaną pracę, lecz jest swego rodzaju rekompensatą za niewykorzystanie należnego urlopu. Tak więc ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie stanowi wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Na podstawie interpretacji z 5 sierpnia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.237.2019.1.ENB

Autor: Paweł Boś, doradca podatkowy Russell Bedford

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Feedforward zamiast feedbacku – jak zwiększyć efektywność organizacji - Russell Bedford https://t.co/UYkn6qWxBx
5hreply
RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3