poniedziałek, 13 maj 2019 11:39

Trybunał Sprawiedliwości ustanowił nowe przepisy dotyczące przyjmowania odwołań

Photo by Chris Brignola on Unsplash Photo by Chris Brignola on Unsplash

Trybunał Sprawiedliwości ustanowił nowe przepisy dotyczące przyjmowania odwołań do rozpoznania w sprawach, które zostały już poddane podwójnemu badaniu. Takie odwołanie zostanie przyjęte do rozpoznania w całości lub w części tylko wtedy, gdy dotyczy kwestii istotnej dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

W ramach reformy struktury sądowej Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości i Sąd dokonały wspólnych przemyśleń na temat wykonywanych przez nie kompetencji i zbadały, czy należy wprowadzić określone zmiany, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania odwołań przez Trybunał.

Z badania tego wynikało, że liczne odwołania są wnoszone w sprawach, które zostały już poddane podwójnemu badaniu, najpierw przez niezależną izbę odwoławczą, a następnie przez Sąd, oraz że wiele z tych odwołań zostaje odrzuconych przez Trybunał z powodu oczywistej niedopuszczalności bądź oddalonych z powodu oczywistej bezzasadności.

Aby umożliwić Trybunałowi skoncentrowanie się na sprawach, które wymagają jego pełnej uwagi, w trosce o zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania, zaproponowano zatem, żeby w odniesieniu do odwołań dotyczących takich spraw wprowadzić procedurę wstępnego przyjęcia odwołania do rozpoznania przez Trybunał w całości lub w części, tylko wówczas, gdy w odwołaniu podniesiono kwestię mającą znaczenie dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

W związku z tym zmieniono Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości UniiEuropejskiej [1] i regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości [2]. Zmiany te wejdąw życie w dniu 1 maja 2019 r. [3]

Zgodnie z nowymi przepisami odwołanie wniesione od orzeczenia Sądu dotyczącego decyzji niezależnej izby odwoławczej jednego z poniższych urzędów lub jednej z poniższych agencji zostaje rozpoznane tylko w przypadku wstępnego przyjęcia do rozpoznania przez Trybunał:

 • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Alicante, Hiszpania);

 • Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) (Angers, Francja);

 • Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (Helsinki, Finlandia);

 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (Kolonia, Niemcy).

  W tych sprawach do odwołania należy dołączyć wniosek oprzyjęcie odwołania dorozpoznania, o długości nieprzekraczającej siedmiu stron, w którym to wniosku wnoszący odwołanie przedstawia w jasny sposób, jakiej kwestii istotnej dla jedności, spójności lub rozwojuprawa Unii dotyczy to odwołanie. W braku takiego wniosku samo odwołanie zostanie uznaneza niedopuszczalne.

  Jeżeli wniosek czyni zadość przepisanym wymaganiom formalnym, Trybunał Sprawiedliwości orzeknie w przedmiocie przyjęcia lub nieprzyjęcia odwołania do rozpoznania w możliwie najkrótszym czasie postanowieniem z uzasadnieniem, publikowanym na stronie internetowej Trybunału. Decyzję tę podejmie, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego, izba specjalnie utworzona w tym celu, której przewodniczy wiceprezes Trybunału i w której skład wchodzą ponadto sędzia sprawozdawca oraz prezes izby złożonej z trzech sędziów, do której sędzia sprawozdawca jest przydzielony w dniu złożeniawniosku.

  Postanowienie o przyjęciu odwołania do rozpoznania zostanie doręczone wraz z odwołaniem pozostałym stronom wdanej sprawie przed Sądem i, gdy odwołanie zostaje przyjęte dorozpoznania w części, będzie ono wskazywać zarzuty lub części odwołania, których powinna dotyczyć odpowiedź na odwołanie.

  O rozstrzygnięciu w przedmiocie przyjęcia odwołania do rozpoznania sekretarz Trybunału Sprawiedliwości powiadomi ponadto Sąd oraz, jeżeli nie były one stroną w danej sprawie przed Sądem: państwa członkowskie, Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską.

  1. Artykuł 58a statutu.

  2. Tytuł V rozdział 1a regulaminu postępowania.

  3. Dz.U. 2019, L 111, s. 1.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX
14hreply
RB__Poland Ceny transferowe. Japońska reforma podatkowa - Russell Bedford Poland https://t.co/G3H1Jeku2n
RB__Poland RB dla @Forbes Podatek GAFA wymierzony w amerykańskie korporacje oznacza konkretne wpływy do budżetu. Jednak rząd M… https://t.co/O4PtZ6SwAt
RB__Poland Drużyna Russell Bedford pobiegnie w Runmageddonie! 💪💪💪 https://t.co/A3Y47wpyK6 https://t.co/YYt5eQXNtB