poniedziałek, 13 maj 2019 07:10

Sąd Najwyższy w sprawie dopuszczalności prowadzenia sprzedaży w niedzielę niehandlową 

Sąd okręgowy uniewinnił przedsiębiorcę od zarzutów popełnienia dwóch wykroczeń polegających na tym, że będąc osobą reprezentującą spółkę, wbrew zakazowi handlu w niedzielę, powierzył w tych dniach pracę w handlu 15 osobom zatrudnionym na umowę zlecenie w sklepach. Wątpliwości interpretacyjne rozwiała uchwała Sądu Najwyższego, wedle której o charakterze „przeważającej działalności”, o której mowa na gruncie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, decyduje wpis do rejestru REGON. 

Stosowanie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 466, zwana dalej „ustawą o ograniczeniu handlu”), wciąż budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy o ograniczeniu handlu przeważająca działalność oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Ograniczenie handlu w niedziele – zasada i dopuszczalne odstępstwa

Zgodnie z art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu w placówkach handlowych zakazane są handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem (art. 5 pkt 1); powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem (art. 5 pkt 2).

Powyższą zasadę modyfikuje art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu , stanowiący wyczerpujący katalog przypadków, w których zakaz, o którym mowa w art. 5 ustawy o ograniczeniu handlu nie obowiązuje. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 obejmuje on placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych.

Rozstrzygnięcie sądu rejonowego 

Sąd Rejonowy w Giżycku uznał przedsiębiorcę za winną popełnienia dwóch wykroczeń polegających na tym, że będąc osobą reprezentującą spółkę wbrew zakazowi handlu powierzyła w tych dniach wykonywanie pracy w handlu 15 osobom zatrudnionym na umowę zlecenie w sklepach. Sąd wyznaczył za to karę grzywny w wysokości 3 tys. zł. 

Obwiniona wskazywała, że sprzedaż wyrobów tytoniowych widnieje we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego jako przeważająca w działalności spółki, a zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy sklepów, które należą do reprezentowanej przez nią spółki, ponieważ od początku przeważającą działalnością była tam sprzedaż papierosów.

Sąd Rejonowy ocenił wyjaśnienia obwinionej jako linię obrony niezgodną z obowiązującymi przepisami. Zdaniem sądu rejonowego ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele nie pozwalała na interpretację prezentowaną przez obwinioną, a gdyby każdy przedsiębiorca interpretował przepisy ustawy w ten sposób, to wszystkie sklepy spożywcze, w których jest nawet niewielka sprzedaż wyrobów tytoniowych, byłyby otwarte w dni objęte zakazem handlu.

Obwiniona wnosi apelację – sąd okręgowy powziął wątpliwości co do wykładni ustawy

Obwiniona zakwestionowała rozstrzygnięcie sądu rejonowego i wniosła apelację, a sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Olsztynie (sygn. akt VII Ka 799/18).

W toku postępowania, w dniu 31 sierpnia 2018 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie wystąpił do Sądu Najwyższego o rozstrzygniecie zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy, mające na celu rozwiązanie wątpliwości powstałych na kanwie stosowania art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ograniczeniu handlu. 

Sąd Okręgowy zadał następujące pytanie: „Czy przeważająca działalność, o której jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele 
i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r., poz. 305), to działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy też wystarczające jest, aby była to przeważająca działalność mająca za przedmiot tylko jeden ze wskazanych tam asortymentów?".

Sąd Najwyższy rozwiewa wątpliwości 

Sąd Najwyższy w dniu 19 grudnia 2018 r. podjął uchwałę (sygn. akt I KZP 13/18) i stanął na stanowisku, że „przeważająca działalność”, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ograniczeniu handlu, to działalność dotycząca handlu łącznie prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, jak i taka działalność, która za swój przedmiot ma tylko jeden ze wskazanych 
w tym przepisie asortymentów. 

Sąd Najwyższy podkreślił także w uzasadnieniu uchwały, że zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy o ograniczeniu handlu przeważająca działalność oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (numer identyfikacyjny REGON), a działalność wymieniona w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ograniczeniu handlu ma być przeważająca nad inną prowadzoną działalnością handlową, niewymienioną w tym punkcie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uniewinnia przedsiębiorcę

Sąd Okręgowy w Olsztynie, mając na uwadze pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale, wskazał że „przeważająca działalność” oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 

Za błędną i niedopuszczalną uznał olsztyński sąd okręgowy wykładnię rozszerzająca i umożliwiająca rozszerzenie rozumienia pojęcia „przeważającej działalności” poprzez odwoływanie się do innych aktów prawnych używających tożsamego pojęcia czy też do potocznego jego rozumienia. W ocenie sądu wskazana na gruncie omawianej ustawy legalna definicja w sposób jednoznaczny przesądza, że podmiot składający wniosek do krajowego rejestru określa „przeważającą działalność”. 

Sąg Okręgowy w Olsztynie zastrzegł, że choć powyższy wniosek może budzić wątpliwości w zakresie możliwej dowolności, to jednak na gruncie prawa i stosowania tzw. definicji legalnych nie może zostać zakwestionowany, albowiem w przypadkach przepisów szczególnych nie jest dopuszczalna interpretacja rozszerzająca – zwłaszcza na gruncie prawa karnego i to na niekorzyść obwinionej.

W konsekwencji olsztyński sąd okręgowy uznał więc, że obwiniona nie naruszyła ustawy o ograniczeniu handlu i zmienił zaskarżony wyrok, uniewinniając obwinioną od popełnienia zarzucanych jej czynów.

Autor:

Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
18hreply
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt
23hreply
RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX
RB__Poland Ceny transferowe. Japońska reforma podatkowa - Russell Bedford Poland https://t.co/G3H1Jeku2n