wtorek, 07 maj 2019 07:08

Organy gmin mogą udostępniać dane jednostkowe z rejestru PESEL

W dniu 12 kwietnia 2019 r., po uprzednim przyjęciu tekstu ustawy bez poprawek przez Senat, przekazano Prezydentowi do podpisania tekst ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217, poz. 1427, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, zwana dalej „ustawą PESEL”) przewiduje zmianę właściwości organów odpowiedzialnych za udostępnianie danych jednostkowych z ewidencji ludności na rzecz podmiotów publicznych oraz podmiotów prywatnych.

Dotychczasowy stan prawny

Dotychczas dane z rejestru PESEL na poziomie centralnym, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy PESEL, udostępniał minister właściwy do spraw wewnętrznych, czerpiąc dane z ogólnokrajowego rejestru PESEL. Natomiast dane z rejestru PESEL na poziomie lokalnym, zgodnie z art. 50 ust. 2, udostępniają dane z rejestrów mieszkańców.

Ustawa wyszczególnia dwie grupy podmiotów uprawnionych do zwrócenia się o udostępnienie danych. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się podmiotom publicznym, które w sposób wyczerpująco wyszczególniono w art. 46 ust. 1 ustawy PESEL. 

Wspomniane dane mogły być także udostępnione podmiotom prywatnym, po uprzednim wykazaniu przez nich interesu prawnego. Ponadto dane mogły być udostępnione jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym. Ostatnią grupę stanowiły takie podmioty, które wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Stan prawny po wejściu w życie nowelizacji ustawy PESEL

W nowym stanie prawnym, w myśl art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy PESEL, dane rejestru PESEL udostępni organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie danych jednostkowych odbywa się dla katalogu podmiotów publicznych wskazanych w art. 46 ust. 1 ustawy PESEL oraz art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3, tj. podmiotom będących osobami i jednostkami organizacyjnymi, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Zgodnie natomiast z art. 47 ust. 1a ustawy PESEL dodanym przez ustawę nowelizującą, wniosek o udostępnienie danych jednostkowych, może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie nadal udostępniał dane jednostkowe z rejestru PESEL wyłącznie do dnia 30 kwietnia 2019 r., z tym zastrzeżeniem, że wszelkie wnioski które wpłynęły przed tą datą nadal zostaną rozpatrzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Natomiast z dniem 1 maja 2019 r. wyłącznie właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą organy gmin. 

Ustawa nowelizująca wprowadza wyjątek od generalnej zasady odmiejscowienia procesu udostępniana danych z rejestru PESEL, albowiem wniosek w tej sprawie można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy. W ocenie ustawodawcy rozwiązanie to ma przeciwdziałać sytuacjom, w których wnioskodawca kieruje jednocześnie ten sam wniosek do więcej niż jednego organu gminy. Rozwiązanie takie należy ocenić pozytywnie, o ile rzeczywiście wpłynie na zmniejszenie liczby wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 

Autor:

Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
19hreply
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt
24hreply
RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX
RB__Poland Ceny transferowe. Japońska reforma podatkowa - Russell Bedford Poland https://t.co/G3H1Jeku2n