wtorek, 12 marzec 2019 07:59

Stanowisko sądu w sprawie niedoręczenia przesyłki przez Pocztę Polską

Brak awizo odnośnie ważnego listu czy przesyłki może negatywnie wpłynąć na życie. Jednak w praktyce nie mamy jak dochodzić swoich praw związanych z zaniedbaniem poczty, co potwierdza niedawny wyrok sądu. 

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r., sygn. IV CZ 74/18, Sąd Najwyższy – Izba Cywilna oddalił zażalenie, którego podstawę stanowiło niedoręczenie pisma przez pocztę. Zarządzeniem z dnia 9 lutego 2018 r. wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej, którą wniósł od postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 19 lipca 2017 r., w terminie tygodniowym, pod rygorem odrzucenia skargi. Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 r. skargę tę odrzucił po stwierdzeniu, że braki formalne – pomimo doręczenia wezwania w dniu 6 marca 2018 r. – nie zostały uzupełnione. Doręczenie było dokonane w sposób określony w art. 139 § 1 KPC w związku z tym, że pełnomocnik wnioskodawcy nie odebrał przesyłki poleconej zawierającej wezwanie z placówki pocztowej, pomimo dwukrotnego, prawidłowego awizowania. 

Wydaje się, że dla zapewnienia bezpieczeństwa procesowego w chwili obecnej nie pozostaje nic innego jak zainwestować w monitoring rejestrujący skrzynkę pocztową. W przeciwnym wypadku zawsze istnieje ryzyko, że nierzetelny kurier rozstrzygnie wynik sprawy wyręczając właściwy sąd

W zażaleniu na postanowienie Sądu Okręgowego skarżący wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz „o przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego”, opierając zażalenie wyłącznie na twierdzeniu pełnomocnika procesowego, że „żadne awizo ani pierwsze ani drugie nie zostało pozostawione w skrzynce” oraz że nie otrzymał wiadomości o przesyłce podczas pobytu w placówce pocztowej w innych sprawach.

Zgodnie z art. 139 KPC w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej, ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.

Sąd Najwyższy zwrócił w postanowieniu uwagę na to, że powyższa forma doręczenia„jest zachowana przy spełnieniu podstawowego warunku, jakim jest to, by wskazany adres był prawidłowy”, ale sam fizyczny akt doręczenia okazał się mniej istotny w nadmiarze teoretycznych rozważań. Zgodnie z orzecznictwem „jeżeli wymagania określone w art. 139 § 1 KPC, przy uwzględnieniu szczegółowych warunków doręczenia przewidzianych w rozporządzeniu z dnia 12 października 2010 r., są spełnione, pismo jest skutecznie doręczone” (por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., II CZ 189/12). Jak zauważył Sąd Najwyższy w omawianej sprawie Skarżący swojego twierdzenia o niedoręczeniu przesyłki w żaden sposób nie uprawdopodobnił i nawet nie wskazał, by próbował zainicjować postępowanie reklamacyjne lub w inny sposób wyjaśnić kwestię u operatora pocztowego. Według Sądu Najwyższego tym samym Skarżący nie wykazał żadnych podstaw do podważenia skuteczności doręczenia przesyłki. Co prawda, Skarżący nie wykazał się wybitną starannością w ramach dochodzenia swoich racji, ale pozostaje pytanie, jak w praktyce uprawdopodobnić „nieistnienie” faktu. Nie budzi wątpliwości, że nie wystarczy stwierdzić w skardze, że żadne zawiadomienie nie zostało pozostawione, lecz podnosi, że zawiadomienie lub złożenie przesyłki w placówce były dokonane wadliwie. Zarówno wtedy, gdy – w razie spełnienia wymagań właściwych dla doręczenia stosownie do art. 139 KPC – przyjmuje się skuteczność doręczenia na podstawie przyjęcia domniemania (wzruszalnego), jak i wtedy, gdy uznaje się ten skutek w drodze fikcji prawnej (możliwej do obalenia), jest bezsporne w orzecznictwie, że zakwestionowanie doręczenia przesyłki, która spełnia wymagania formalne (złożenia, zawiadomienia i zwrotu) nie może opierać się na samym twierdzeniu strony (pełnomocnika), że „awiza” w ogóle nie pozostawiono w skrzynce, lecz wymaga udowodnienia, a co najmniej uprawdopodobnienia. Dotyczy to zarówno postępowania sądowego jak i administracyjnego. Tyle w kwestii teorii. Jak choćby uprawdopodobnić, że kurier nie zjawił się pod właściwym adresem i nie zostawił zawiadomienia, a informacja o dokonaniu doręczenia skutecznego w świetle przepisów jest niezgodna z prawdą? Tego niestety żaden sąd nie wskazał. Wydaje się, że dla zapewnienia bezpieczeństwa procesowego w chwili obecnej nie pozostaje nic innego jak zainwestować w monitoring rejestrujący skrzynkę pocztową. W przeciwnym wypadku zawsze istnieje ryzyko, że nierzetelny kurier rozstrzygnie wynik sprawy wyręczając właściwy sąd.

Autor: Rafał Czepik. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie prawa gospodarczego i cywilnego.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq
18hreply
RB__Poland Dodatkowe informacje ws. wykazu podatników VAT - Russell Bedford Poland https://t.co/5JGinMFPtd
RB__Poland Russell Bedford na konferencji #Mazurytobiznes. Zobacz fotorelację: https://t.co/mHMjo3qHDd https://t.co/uh8ru9j9dt
RB__Poland Przeprowadzanie inwestycji na obszarach Natura 2000 - Russell Bedford Poland https://t.co/Y93sRBhiuX