wtorek, 05 luty 2019 08:30

Dłuższy okres przedawnienia przestępstw skarbowych

W projektowanych zmianach kodeksu karnego skarbowego ustawodawca zamierza zająć się kwestią przedawnienia karalności wykroczeń i przestępstw skarbowych.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny skarbowy zawarto m. in. modyfikację art. 44 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z § 1 tego przepisu karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

a) 5 lat, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,

b) 10 lat, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Projekt przewiduje wykreślenie art. 44 § 2 kodeksu karnego skarbowego, co wedle założeń, pozwoli uniknąć sytuacji, gdy karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu/narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej przedawni się po upływie 5 lat

Zapisy te są zrozumiałe i nie tego dotyczy planowana modyfikacja. Wątpliwości może budzić § 2 tego samego przepisu. W obecnej wersji kodeksu karnego skarbowego brzmi on następująco:

„Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności”.

Właśnie powyższy § 2 jest problematyczny, ponieważ zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Od końca roku, w którym upłynął termin płatności należności liczy się również termin przedawnienia karalności przestępstw skarbowych. Mając na uwadze powyższe, termin przedawnienia niektórych przestępstw skarbowych zagrożonych karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności wyniesie 5 lat zamiast 10. W uzasadnieniu projektu można znaleźć obawy, iż powyższa sytuacja może wpłynąć negatywnie na ochronę interesów finansowych Skarbu Państwa.

Dlatego projekt przewiduje wykreślenie art. 44 § 2 kodeksu karnego skarbowego, co wedle założeń, pozwoli uniknąć sytuacji, gdy karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu/narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej przedawni się po upływie 5 lat.

W związku z wykreśleniem § 2 zmianie ulegną również art. 44 § 3 – 5 kodeksu karnego skarbowego dlatego, że wszystkie się do niego odwołują, jednakże w § 5 zmianie ulegnie jeszcze jedna rzecz. Obecnie jeśli w okresie przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 1 ustaje z upływem 5 lat, a przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 2 - z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu. Projekt przewiduje zrównanie obydwu powyższych okresów do 10 lat.

Michał Zdanowski

Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno – podatkowymi. Od września 2011 związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 54

Przełomowe zmiany w kodeksie karnym czekają na podpis Prezydenta. Rewolucja nadciąga także w zakresie postępowania cywilnego. Prawo, to doskonałe remedium na nudę, uatrakcyjnia leniwy czas urlopowy.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford a ceny transferowe – pomożemy twojej firmie uniknąć kłopotów - Russell Bedford Poland https://t.co/Qdfzxoj272
2hreply
RB__Poland 54. numer #RBMagazine już dostępny Szczególny nacisk położyliśmy na zmiany w prawie karnym, które mają zostać wprow… https://t.co/yBgXMgyq5Q
7hreply
RB__Poland NSA: Kupony rabatowe od Allegro to nie przychód - Russell Bedford Poland https://t.co/JoIGhk04L0
RB__Poland Zabezpiecz się przed ryzykiem finansowania terroryzmu - Russell Bedford Poland https://t.co/9SGhFTiQZm