piątek, 04 styczeń 2019 07:34

Zmiany w Kodeksie pracy od 01.01.2019 roku

Freepik Freepik

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono dość istotne zmiany w Kodeksie pracy. Poniżej krótko opisujemy najważniejsze z nich.

  1. W zmienionym przepisie Art. 22 (1) § 2 pkt 3 k.p. wskazano, że pracodawca może żądać od pracownika numeru rachunkupłatniczego – o ile pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Tym samym zmienia się zasada wypłacania wynagrodzenia – nie będzie to jak dotychczas wypłata gotówką do rąk własnych pracownika, ale wypłata na rachunek bankowy. Zgodnie ze zmienionym przepisem art. 86 § 3 k.p. dopiero wówczas jeżeli pracownik wyraźnie wskaże, że chce otrzymywać wynagrodzenie za pracę gotówką, będzie mógł w taki sposób otrzymywać należność.
  2. W związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych zmianie ulegają również poszczególne przepisy kodeksu pracy, w tym art. 87 k.p. dotyczący potrąceń z wynagrodzenia i art. 87 (1) k.p. dotyczący kwoty wolnej od potrąceń. Kwota wpłaty pracownika dokonywana w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego jest traktowana na równi ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zaliczką na podatek dochodowy, t.j. z wynagrodzenia pracownika w pierwszej kolejności są potrącane należności publicznoprawne i wpłata w ramach Pracowniczego Planu Kapitałowego, a dopiero następnie pozostałe należności, w tym egzekucyjne.
  3. W przepisie art. 94 pkt 9b k.p. przewidziano znacznie krótszy niż dotychczas okres przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę, mianowicie będzie to 10 lat. Jednocześnie w art.944 - art. 9412 k.p. przewidziano zasady i formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę, wydawania dokumentacji pracowniczej, oraz informowania pracowników –w szczególności w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy – o okresie przechowywania dokumentacji, możliwości jej odbioru oraz zniszczenia po upływie okresu przechowywania. Taką informację pracodawca będzie zobowiązany przekazać pracownikowi razem ze świadectwem pracy. Biorąc pod uwagę, że okres 10 lat jest stosunkowo krótki, niezależnie od przekazywania dokumentów przez pracodawcę do ZUS, w interesie pracowników będzie dbałość o odbiór we własnym zakresie dokumentacji związanej z zatrudnieniem u danego pracodawcy.
  4. W przepisie art. 237 3 § 2 2k.p. przewidziano, że szkolenia okresowe z zakresu BHP nie będą konieczne w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z przeprowadzonej przez pracodawcę oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 k.p., wynika, że jest to konieczne.

Wśród zmian w prawie pracy należy także zwrócić uwagę na wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczez dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), gdzie w § 3 wskazano, iż akta osobowe pracownika składają się z 4 części, a nie jak dotychczas z 3 części. W § 6 pkt 3) Rozporządzenia uwzględniono nowy obowiązek pracodawcy dotyczący przechowywania wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 86 § 3 k.p. 

W Rozporządzeniu zostały także wskazane wymogi dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej, co jest spójne ze zmianami w tym zakresie wprowadzonymi w kodeksie pracy.

Warto zwrócić uwagę na to, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod podanym niżej linkiem udostępniono wzory dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-pomocnicze-wzory-dokumentow-zwiazanych-z-ubieganiem-sie-o-zatrudnienie-nawiazaniem-zmiana-oraz-ustaniem-stosunku-pracy

Kolejna istotna zmiana dla osób fizycznych – pracowników, to możliwość zwolnienia takiej osoby z obowiązku samodzielnego składania deklaracji podatkowej (najczęściej PIT-37). Co prawda deklaracja zostanie automatycznie przygotowana przez administrację skarbową, jednakże nie będzie przewidywała ulg i zwolnień, z których może korzystać pracownik-podatnik, stąd też każda osoba powinna dokładnie przeanalizować czy skorzystać z takiego rozwiązania, czy też odrzucić przygotowaną przez urzędników deklarację i rozliczyć się samodzielnie.

Autor:

Aleksandra Księżyk – radca prawny, Dyrektor Działu Prawnego w Warszawie Kancelarii Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp. k.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI
RB__Poland Kontrowersyjna zmiana w artykule 37a kodeksu karnego w Tarczy 4.0. - Russell Bedford https://t.co/lPAr7H4mU2