niedziela, 07 październik 2018 19:56

TK wyznaczył termin rozprawy na temat likwidacji górnej granicy opłacania składek ZUS

W interpelacji do ministra finansów posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska odświeża temat likwidacji górnej granicy opłacania składek ZUS. Ministerstwo informuje, że ewentualne podjęcie działań legislacyjnych jest w tej chwili niemożliwe, ponieważ Trybunał nadal rozpatruje sprawę zgodności planowanych zmian z zapisami Konstytucji.

04.01.2018 roku na wniosek Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek o rozpatrzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.Przedłożonado podpisu prezydenta ustawa ma na celu zniesienie górnego limituskładeknaubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmiany wprowadzone w tym zakresie mają wejść wżyciez dniem l stycznia 2019 r. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy,składkana ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzieod 2019 r. odprowadzana bez ograniczenia kwoty rocznej podstawy wymiaruskładek,tj. od całości wypłaconego wynagrodzenia(uposażenia),a nie jak dotychczas, z zastosowaniem ograniczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składekdo kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanegoprzeciętnegowynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Zapraszamy na IV Konferencję Prawa Pracy 2018/2019

Jak zaznacza w swojej interpelacji posłanka Hennig-Kloska: „zmiana ta w przyszłości podniesie zobowiązania FUS względem części obywateli, którzy wspomniany próg przekraczają. Zmian w zasadach opłacania składek nie popierali zarówno przedstawiciele pracodawców, jak i pracowników, włącznie ze związkami zawodowymi. Nie sposób nie zauważyć, że jest to nieracjonalne posunięcie, które tylko krótkookresowo przyniesie zyski do budżetu państwa, za które obywatele będą musieli zapłacić w przyszłości.”

Na zapytanie „czy rząd faktycznie zamierza zlikwidować górną granicę opłacania składek ZUS z początkiem 2019 roku, czy ponownie zrezygnować z tego rozwiązania?” ministerstwo odpowiada co następuje: „na wstępie informuję, iż zasady kształtowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Roczny limit w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na poziomie trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej został określony w przepisach tej ustawy. Ustawa ta pozostaje w obszarze działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, czyli Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na stronie TK znalazła się informacja, że termin rozprawy nt. prezydenckiego wniosku wyznaczono na 30.09.b.r.

Uchwalona przez Parlament ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje zniesienie limitu przychodu w opłacaniu składek ZUS w wysokości trzydziestokrotności wynagrodzenia, od dnia 1 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym – po skonsultowaniu sprawy podniesionej w interpelacji Pani poseł z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – informuję, że sprawa zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Kp 1/18), znoszącej limit trzydziestokrotności składek na ubezpieczenia społeczne, jest obecnie przedmiotem postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, wszczętego w ramach tzw. prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustaw przez Prezydenta RP. A zatem ewentualne podjęcie działań legislacyjnych w obszarze będącym przedmiotem zainteresowania Pani poseł może nastąpić dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.”

Trybunał rozpatruje rzeczoną sprawę w postępowaniu o sygnaturze Kp 1/18. Na stronie TK znalazła się informacja, że termin rozprawy nt. prezydenckiego wniosku wyznaczono na 13.11.b.r. Warto tu zauważyć, że stanowisko Prokuratora Generalnego, jak i Sejmu RP, które wpłynęło od tych dwóch podmiotów jako uczestników postępowania, jest zbieżne i zakłada, że „ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeńspołecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 2, art. 7 i art. 59 ust. 2 w związku z art. 12 i art. 20 Konstytucji.”

Autor:

Katarzyna Kołbuś - Redaktor prowadząca RB Magazine. Od ponad 10 lat związana z prasą branżową, m.in. Gazetą Finansową i portalem ipip.com.pl, który poświęcony jest finansom, podatkom, prawu, polityce i gospodarce. Ukończyła filologię polską na UMCS oraz językową redakcję tekstu na UW.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 57

Ceny transferowe (TP – transfer pricing) niezmiennie budzą spore emocje. Ministrstwo Finansów intensywnie pracuje nad dostosowaniem przepisów do wytycznych OECD oraz lokalnych uwarunkowań. A rozliczający podmioty powiązane wciąż doszkalają się w tym zakresie.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland RT @RussellBedford: November edition of Network News is available now! Click here https://t.co/O0Q82y23j5 to read the latest news and updat…
11hreply
RB__Poland Ewolucja technologiczna – wyzwanie dla liderów biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/SauC6ossZK
RB__Poland Obowiązki związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej - Russell Bedford Poland https://t.co/silLax6RPe
RB__Poland Indywidualny mikrorachunek podatkowy od początku 2020 roku. Już teraz można sprawdzić jego numer - Russell Bedford… https://t.co/AojG5T37GF